>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Witaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych
i Transportowych

im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Katarzyna Karamać
 
Logowanie do dziennika elektronicznego

Informacja dla rodziców i uczniów klas pierwszych w sprawach związanych z dziennikiem elektronicznym.


1. Jak zalogować się do systemu Synergia? Krótki przewodnik.

2. Jak zalogować się do aplikacji mobilnej Librus?

 
Ogłoszenie o zmianach numerów sal

 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

WITAJ SZKOŁO tongue

 
7 ostatnich newsów

Zakończenie roku szkolnego i podpisanie listu intencyjnego - autor : Krzysztof Wozniak 27/06/2019 ¤ 08:37

  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy z: Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance
a Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w zakresie programu stypendialnego dla uczniów tej szkoły uczęszczających do klas w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk.
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji - autor : G.Korba, A.Kautsch 17/06/2019 ¤ 11:13

Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji

   We wtorek 21 maja 2019 r. w murach Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica gościł mł. asp. Marcin Wilczyński – funkcjonariusz chełmskiej Policji, a także absolwent naszej szkoły. Podczas spotkania z młodzieżą klas technikum spedycyjnego, aspirant Wilczyński, przekazał uczestnikom tej niecodziennej lekcji szczegółowe informacje na temat głównych przyczyn i skutków kolizji drogowych na polskich drogach, ze szczególnym naciskiem na dane z województwa lubelskiego. Uczniowie chętnie włączyli się w pogadankę z policjantem, podczas której otrzymali precyzyjne wytyczne odnośnie bezpiecznego użytkowania dróg, chodników oraz poboczy w warunkach normalnej i utrudnionej widoczności.
Pan aspirant Marcin Wilczyński zaapelował do uczniów naszej szkoły o rozwagę i roztropność podczas spędzania nadchodzących wakacji.
Inicjatorami spotkania byli nauczyciele przedmiotów zawodowych Pan Grzegorz Korba oraz Pan Adam Kautsch.


... / ... Przeczytaj więcej...


Konkurs SUPER SPEDYTOR - autor : G.Korba, A.Kautsch 17/06/2019 ¤ 11:12

Konkurs SUPER SPEDYTOR
  W dniu 14 maja 2019 roku w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie odbyła się pierwsza edycja Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu „SUPER SPEDYTOR”.
  Nad konkursem objęli patronat: Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty oraz Pan Jakub Banaszek Prezydent Miasta Chełm.
 
Do rywalizacji o zwycięstwo w kategorii indywidualnej oraz zespołowej przystąpiło 15 uczniów technikum spedycyjnego z czterech szkół z terenu naszego województwa. W pierwszej kolejności uczestnicy zmagali się z testem teoretycznym składającym się z 40 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu organizowania procesów transportowych. Po indywidualnej próbie sił przyszedł czas na pracę w trzyosobowych zespołach. Każda drużyna szkolna musiała wykonać wspólnie zadanie praktyczne, polegające na zrealizowaniu zlecenia spedycyjnego, w ramach którego należało uformować ładunek, wybrać ubezpieczyciela, określić optymalny środek transportu, zaplanować proces przewozowy z uwzględnieniem norm czasu pracy kierowców oraz wypełnić fakturę VAT za zrealizowane czynności.

Po wnikliwej ocenie prac przyszłych spedytorów, przewodniczący komisji konkursowej Pan Jarosław Wójcicki dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie ogłosił zwycięzców.
  W kategorii indywidualnej I miejsce zajęła Aleksandra Mochniej (uczennica Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie), II miejsce Katarzyna Mielnik (również reprezentantka gospodarzy), III miejsce Magdalena Stefaniuk (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej).
  W zmaganiach drużynowych najlepsi okazali się spedytorzy z Białej Podlaskiej, II miejsce wywalczyli uczniowie z Chełma (ZSEiT), III miejsce drużyna z ZS 1 z Białej Podlaskiej (szkoła z Białej Podlaskiej zgłosiła do udziału dwa trzyosobowe składy); na IV pozycję zapracował Zespół Szkół im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, opiekunom którzy przygotowali swoich uczniów do zmagań konkursowych oraz organizatorom tego przedsięwzięcia Panu Grzegorzowi Korbie oraz Panu Adamowi Kautschowi nauczycielom przedmiotów zawodowych w ZSEiT – powiedział dyrektor Wójcicki podczas ogłaszania nazwisk super spedytorów.
– Mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się podczas II edycji tej imprezy, która z pewnością przyczyni się do promowania szkolnictwa zawodowego w naszym mieści i regionie – stwierdził gospodarz Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.
                                                                                                                  Oporacował: A. Kautsch, G. Korba

... / ... Przeczytaj więcej...


Spotkanie z Naczelnikiem Inspekcji Transportu Drogowego - autor : G.Korba, A.Kautsch 17/06/2019 ¤ 11:10

Spotkanie z Naczelnikiem Inspekcji Transportu Drogowego

   W poniedziałek 20 maja 2019 roku uczniowie klas technikum spedycyjnego, logistycznego oraz szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w spotkaniu z Panem Pawłem Gruszką Naczelnikiem Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie.
  Podczas tej niecodziennej lekcji uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie zapoznali się z głównymi zadaniami Inspekcji Transportu Drogowego. Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziły relacje pana naczelnika z przeprowadzanych kontroli przewoźników na drodze, podczas których inspektorzy ITD dokonują wnikliwej analizy stanu technicznego pojazdów, kontrolują dokumentację oraz weryfikują czas pracy kierowców. Po części teoretycznej, uczestnicy spotkania, mieli również okazję do obejrzenia specjalistycznego pojazdu, wykorzystywanego na co dzień przez funkcjonariuszy tej służby.
Organizatorami spotkania z Inspekcją Transportu Drogowego byli nauczyciele przedmiotów zawodowych Pan Grzegorz Korba oraz Pan Adam Kautsch.

... / ... Przeczytaj więcej...


Zakończenie projektu "STAŻE GRECKIE" - autor : Sławomir Kozioł 05/06/2019 ¤ 11:45

Zakończenie projektu „STAŻE GRECKIE“

  Dobiegł czas realizacji projektu pt. "Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej nr 2018-1-PL01-KA102-049033". W dniu 31 maja 2019r.  dokonaliśmy podsumowania przygotowań i przebiegu stażu w Grecji dla uczniów technik spedytor
i technik logistyk. Było to otwarte spotkanie dla uczniów naszej szkoły.
 Spotkanie rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie Pan Jarosław Wójcicki, dziękując uczniom  za udział w przedsięwzięciu. Podkreślił, że tego typu działania przyczyniają się do właściwego przygotowania uczniów do pracy logistyka czy spedytora. Doświadczenia zdobyte podczas stażu, umiejętności językowe i praca w zespole będą procentowały
w ich dalszym rozwoju zawodowym. Takie praktyki uczą przyszłych pracowników odpowiedzialności, dyscypliny i zaangażowania. Dodał, że o projekcie pochwaliliśmy się na łamach lokalnych gazet.
Podziękował także opiekunom i nauczycielom, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji stażu 
i wsparcia uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem.
  Spotkanie było niecodzienną okazją do zaprezentowania kreatywnych umiejętności praktycznych uczniów. Każdy  miał za zadanie przygotować plakat oraz prezentację multimedialną z pobytu w Grecji.
Z wynikami można było zapoznać się podczas spotkania.
   Nie zabrakło także osobistych refleksji uczniów z odbytych praktyk. Uczestnicy opowiedzieli zebranym, w jaki sposób znaleźli się w projekcie, jak wyglądało przygotowanie do praktyki i sama praktyka. Wspominali także o czasie wolnym od zajęć, w tym szczególnie wycieczki autokarowe i rejs statkiem.
Z kolei koordynator projektu  zaprezentował  zebranym plakaty i kalendarze ze zdjęciami z praktyk. Dodał, że z pobytu w Grecji  przygotowano wystawę zdjęć.
Opracował: Koordynator projektu
Sławomir Kozioł

... / ... Przeczytaj więcej...


Nagroda specjalna dla Weroniki - autor : Renata Borysiuk 29/05/2019 ¤ 12:05

Nagroda specjalna dla Weroniki

    Weronika Mil, uczennica Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie zdobyła Nagrodę Specjalną w 20 edycji konkursu plastyczno-literackiego Miasto Kultury 2019 „Przyjaźń” – 40 rocznica zawarcia unii polsko- litewskiej zwanej Unią Lubelską.

Konkurs ogłoszony był przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin. Miał zasięg ogólnopolski.

                                                                                                                                     Opiekun: p. Renata Borysiuk

... / ... Przeczytaj więcej...


Ostatni dzień w Grecji - autor : Katarzyna Karamać 13/05/2019 ¤ 11:05

  9 kwietnia spędziliśmy na uniwersytecie TEI w Katerini. Dr Evangelos D. Lioutas przeprowadził wykład pod tytułem:"Supply chains: alternative view".
  Logistycy i spedytorzy poznali swoje kierunki w ujęciu innej, psychologicznej strony. Wykładowca, zapraszając wszystkich uczniów do udziału w zajęciach, uświadomił nam, że w ciągu logistyczno-spedycyjnym wszystko zależy od pozycji  człowieka - jego zaangażowania i kreatywności. Dziesiąty, przedostatni dzień praktyk spędziliśmy przed komputerami, projektując swoje wizytówki. Ostatniego dnia otrzymaliśmy zasłużone certyfikaty oraz prezent w postaci kubka, zgodnie z historią zaprojektowanego przez Pitagorasa. Wg. legendy, studenci Pitagorasa nadużywali wina, kubek uczy umiaru w piciu, a także symbolicznie - w życiu. Po nalaniu zbyt dużej ilości napoju wino wylewa się otworem w dnie kubka. Nazajutrz, przepełnieni wrażeniami i dobrymi emocjami, wyruszyliśmy w długą drogę powrotną do kraju.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Z ostatniej chwili
UWAGA!
 
Nowy plan lekcji
 
jest na stronie szkoły
i w dzienniku elektronicznym
Obowiązuje od
16.09.2019 r.
(poniedziałek)

>Pokaz z galerii zdjęć<

Szkolny Konkurs Wiedzy o Rosji

E-usługi

Platforma Edukacyjnasprawdź pocztę

Praktyki z Erasmus+

>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Wydarzenia 2019

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^