>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Witaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych
i Transportowych

im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Katarzyna Karamać
 
Kierunki kształcenia 2020 r.

 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

„Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać” – A. Szczypiorski.

  Nowy tydzień – nowe wyzwania, ale i możliwości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zajęcia do 10 kwietnia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tej nowej sytuacji edukacyjnej możecie liczyć na Naszą pomoc i wsparcie. Razem jesteśmy lepsi i mocniejsi!  Wspólnie zmierzymy się z niecodziennym wyzwaniem.  Zachęcamy również do zdalnego kontaktu z pedagogiem i doradcą zawodowym, którzy są otwarci na Wasze potrzeby i problemy.

Zainspirować do działania mogą Nas słowa T. Roosvelta:
„Rób, co możesz, w miejscu, w jakim jesteś i z tym, co masz”

 
Wycieczka edukacyjna spedytorów i logistyków

Wycieczka edukacyjna spedytorów i logistyków

  We wtorek 10 marca 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie odbyli wycieczkę dydaktyczną do wiodącej firmy branży TSL w naszym regionie – SUCCESS LOGISTICS GROUP.
  Przedsiębiorstwo goszczące trzecioklasistów z naszej szkoły, prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 2001 roku, zajmując się przede wszystkim spedycją, obsługą celną, magazynowaniem i dystrybucją towarów pochodzących z międzynarodowej sieci dostaw. Na terenie najnowocześniejszego centrum logistycznego w Chełmie, uczestnicy zajęć mieli znakomitą okazję aby zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną z praktycznymi aspektami pracy specjalistów, którzy na co dzień zajmują się organizacją procesów transportowych i logistycznych z użyciem nowoczesnych technologii i optymalnie dobranych gałęzi przewozowych. Uczniowie naszej szkoły, oprócz solidnej dawki wiedzy na temat struktury organizacyjnej centrum logistycznego, mogli również osobiście zwiedzić poszczególne działy i jednostki funkcjonalne w obrębie całego obiektu, między innymi: agencję celną, dział spedycji, magazyn wysokiego składowania czy fronty przeładunkowe.
 
  Zorganizowanie zajęć praktycznych w SUCCESS LOGISTICS GROUP było możliwe dzięki uprzejmości i zaangażowaniu kierownictwa firmy –
Prezesa Zarządu Pana Jacka Korzeniewskiego oraz Dyrektora Handlowego Pani Anny Włodarczyk-Chwesiuk.

 
7 ostatnich newsów

Plastyczny sukces Weroniki Mil - autor : Ewa Jasik, Ewa Słomczyńska 26/03/2020 ¤ 20:16

Plastyczny sukces Weroniki Mil

  Weronika Mil – uczennica klasy IV MT, została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno - Plastycznego „Matematyczny wszechświat”.
  Organizatorem tego konkursu było Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbył się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Opiekunami Weroniki była Pani Ewa Jasik i Pani Ewa Słomczyńska.
Gratulujemy i życzymy Weronice kolejnych sukcesów.
 
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień Języka Rosyjskiego - autor : p. S. Tereszczuk i p. S. Wojtczak 25/03/2020 ¤ 20:24

  W środę 26 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie odbył się Dzień Języka Rosyjskiego oraz Maslenica (pożegnanie zimy i powitanie wiosny).
 W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkanie młodzieży z pracownikami i studentami filologii słowiańskiej z PWSZ w Chełmie. Młodzież zapoznała się z prezentacjami przygotowanymi przez p. dr Mirosławę Kawecką, kierownika katedry Sławistyki oraz p. dr Teresę Giedz-Topolewską, ukazującymi historię i zabytki Petersburga oraz chętnie uczestniczyła w przygotowanych konkursach.
  Uczniowie częstowali się herbatą z samowaru oraz tradycyjnymi rosyjskimi daniami, m.in. blinami – naleśnikami, które symbolizują   słońce w obchodach Maslenicy.
Wydarzenie zorganizowały : p. S. Tereszczuk i  p. S. Wojtczak
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem - autor : Małgorzata Kołodziejczyk, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i Monika Gębicka 23/03/2020 ¤ 20:13

Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem

 W dniu 28. 02. 2020 r. odbyło się spotkanie autorskie z popularnym pisarzem fantasy Andrzejem Pilipiukiem.
 Wstępem do rozmowy była przygotowana przez p. Katarzynę Śliwińską-Koguciuk prezentacja twórczości autora opowiadań o Jakubie Wędrowyczu. W czasie spotkania Andrzej Pilipiuk opowiadał o źródłach swoich inspiracji literackich i procesie twórczym. Pisarzowi towarzyszył Marek Farfos, prezes "Fundacji ku przeszłości", której celem jest upamiętnienie ważnych wydarzeń związanych z historią Wojsławic.
 Fundacja cyklicznie organizuje również otwarte konkursy literackie o tematyce fantasy "U nas za stodołą".
Spotkanie zorganizowały:
Małgorzata Kołodziejczyk, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i Monika Gębicka

   
   

... / ... Przeczytaj więcej...


Jestem Patriotą – szanuję język ojczysty - autor : 13/03/2020 ¤ 08:58

Jestem Patriotą – szanuję język ojczysty 

  W dniu 21.02.2020 r. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie  przy współpracy z Chełmską Biblioteką Publiczną zorganizował konferencję związaną z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego  oraz udziałem szkoły w XVIII edycji ogólnopolskiego projektu „Szkoła Młodych Patriotów”.
 Uroczystość została objęta  honorowym  patronatem przez Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka,   Rektora PWSZ w  Chełmie prof. dr hab. Arkadiusza Tofila oraz chełmskich parlamentarzystów.
 Patronat medialny: radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski, Kurier Lubelski oraz portal Chełm Nasze Miasto.
 Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie chełmskich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych Chełmie.
 Zgromadzonych powitał Robert Chełmicki dyrektor CHBP. Otwarcia  uroczystości dokonała Katarzyna Karamać, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, która w swoim wystąpieniu omówiła aspekt patriotyzmu w kontekście szacunku dla języka ojczystego.  O współczesnej polszczyźnie i jej roli w kształtowaniu patriotycznych postaw mówili: prof. dr hab. Józef  Zając Senator RP, Krzysztof Grabczuk Poseł na Sejm RP oraz Anna Panczyk Dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek, która odczytała także list europosłanki skierowany do uczestników konferencji. W uroczystości uczestniczyła również Ewa Lik – Matuła  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie.  Podczas konferencji zaprezentowany został przez Karolinę Palińską z kl. I Sp i Krystiana Krawczyńskiego z kl. II Lo  kodeks postaw patriotycznych, w którym szacunek dla języka polskiego jest priorytetową wartością. O zmaganiach konkursowych w ramach XVIII  edycji ogólnopolskiego projektu mówiła  koordynator projektu, Agata Włodarczyk.
Ideę kampanii  społeczno – edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” omówił uczeń kl. I Sp Jakub Buczak. Najważniejszym tendencjom rozwojowym języka polskiego poświęcona była natomiast  prelekcja dr Lucyny Sikorskiej  z PWSZ w Chełmie „Dokąd zmierza polszczyzna”. Panel dyskusyjny „Poprawna polszczyzna  – to się opłaca”, z udziałem Katarzyny Józefackiej z Działu Promocji   PWSZ w Chełmie i Katarzyny Archimowicz, autorki najpopularniejszej polskiej powieści obyczajowej w roku 2019, poprowadziła Eliza Kudelska – Nowosad z Radia Bon – Ton.   
O budowaniu kompetencji językowych w procesie tworzenia powieści fantasy opowiadali: Michał Macegoniuk i Michał Mazurek  z  kl. I MR.  Podczas konferencji  odbyło się również uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców szkolnego konkursu krasomówczego: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” Kluczową kwestią  była więc promocja poprawnej polszczyzny i wskazanie niepokojących zjawisk i tendencji językowych, które  zaśmiecają język polski. Przedsięwzięcie miało na celu  kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży poprzez rozwój świadomości językowej i kulturowej. Służy więc propagowaniu poprawnej i sprawnej polszczyzny, kształtując twórcze i odpowiedzialne postawy wobec języka polskiego, pomocne w budowaniu kompetencji językowych młodych ludzi.
Konferencję przygotowała grupa nauczycieli: A. Baran, T. Dąbrowski, M. Chrostek, M. Kołodziejczyk, G. Korba, A. Łobodzińska, M. Pągowska, S. Tereszczuk, M. Półtorak,  A. Włodarczyk.

... / ... Przeczytaj więcej...


Szkolny Konkurs Krasomówczy - autor : p. Małgorzata Kołodziejczyk, p. Agnieszka Baran, p. Agata Włodarczyk, p. M. Pągowska. 10/03/2020 ¤ 10:16

Szkolny Konkurs Krasomówczy
„Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”

        
  18 lutego 2020 roku  odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Krasomówczy „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  Celem głównym konkursu było  rozbudzanie wśród  młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Wydarzenie miało na celu również kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz formowanie postaw patriotycznych  w odniesieniu do tematyki konkursu,a także do realizowanej  przez szkołę  XVIII edycji Konkursu „ Szkoła Młodych Patriotów”.
  Każdy z uczestników konkursu zaprezentował przygotowaną przez siebie wypowiedź, która związana była  z tematem konkursu.
  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, wielu podjęło się trudnej sztuki oratorskiej i uczestniczyło w zmaganiach. Wypowiedzi uczniów były bardzo dojrzałe
i przemyślane, niejednokrotnie jury miało bardzo trudne zadanie przy ocenie wypowiedzi. Po burzliwych obradach Jury przyznało:
Miejsce I : Krystian Krawczyński klasa II SLo
Miejsce I:  Karolina Palińska klasa I SpLp
Miejsce II: Kacper Kryszczuk klasa I ER
Miejsce III: Oliwia Majewska klasa I SpLp

Nagrody przyznawała także publiczność, która bezapelacyjnie na zwycięzcę wybrała Krystiana Krawczyńskiego, który został nagrodzony przez Jury miejscem I.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom!!!
Organizatorami konkursu były: p. Małgorzata Kołodziejczyk, p. Agnieszka Baran,
p. Agata Włodarczyk, p. M. Pągowska.

... / ... Przeczytaj więcej...


Stypendystom Prezesa Rady Ministrów - autor : 05/03/2020 ¤ 08:08

   W dniu 10 stycznia 2020 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z województwa lubelskiego.
 W uroczystości udział wzięli Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty oraz zaproszeni goście, stypendyści, dyrektorzy i opiekunowie.
 Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy II SL – Kordian Krzeszowiec otrzymując stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

... / ... Przeczytaj więcej...


Projekt edukacyjny - autor : 02/03/2020 ¤ 13:31

Projekt edukacyjny
   
  Uczniowie z klasy IR – Michał Macegoniuk oraz Michał Mazurek pod kierunkiem  Pani Marty Chrostek nawiązali współpracę ze szkołą  Bio Meister  High School w Korei.
 Wspólnie z uczennicą tej szkoły Heonjin Jeong realizujemy projekt pt. ”Wydarzenia z życia szkoły”.  Współpraca będzie polegać na wymianie informacji w języku angielskim  dotyczących aktualnych wydarzeń  dziejących się w obu partnerskich szkołach.  Efekty współpracy będziemy publikować na bieżąco.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Dzień dawcy szpiku w ZSEiT

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^