>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Witaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Jarosław Wójcicki
 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

Wycieczka uczniów na Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki
 
  W piątek 15 marca 2019 grupa 36 uczniów naszej szkoły – przyszłych kierowców zawodowych - uczestniczyła w III Edycji Międzynarodowych Targów Transportu, Spedycji i Logistyki połączonych z IV edycją Targów Publicznego Transportu Zbiorowego Warsaw Bus 2019. Impreza odbywała się na terenie Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie.
  Podczas imprezy zaprezentowały się wszystkie liczące się przedsiębiorstwa działające w branży transportowej na terenie Unii Europejskiej oraz spoza Wspólnoty.
  Uczniowie szkoły branżowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w zawodzie kierowca mechanik najwięcej czasu spędzili przy stoiskach producentów nowoczesnych ciągników siodłowych, naczep, ciężarówek i autobusów, jak m.in. Scania, Mercedes Benz, Setra, Volvo, LDV, Renault czy rodzimych reprezentantów jak Autosan czy Ursus Bus.
 Uczniowie z technikum spedycyjnego i logistycznego zainteresowani byli ofertą licznych przedsiębiorstw logistycznych, spedycyjnych, a także producentów wyposażenia magazynowego (np. regały, wózki jezdniowe), urządzeń służących do obsługi działalności spedycyjnej (specjalistyczne oprogramowanie, czytniki kart tachograficznych, systemy nawigacji GPS).

Wyjazd na targi zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Pan Grzegorz Korba,
Pan Adam Kautsch, Pan Sławomir Kozioł
.
 

 
Tragiczne wydarzenie na Targowicy w 1944 r.

  W dniu 10 marca 2019 r. grupa młodzieży z naszej szkoły, wzięła udział w uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenie na Targowicy.
   W tym miejscu, 10 marca 1944 roku, Niemcy w obecności mieszkańców miasta, rozstrzelali 36 osób związanych z polskim podziemiem. Egzekucja była odwetem za zabicie dwóch oficerów SS.
W intencji pomordowanych odprawiono mszę świętą, zaś na miejscu straceń złożono okolicznościowe wieńce i zapalono znicze.  

 
Lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK

 W dniu 13 marca nauczyciele naszej szkoły mieli szansę uczestniczyć w lekcji otwartej przeprowadzonej przez Panią Switłanę Tereszczuk. 
  Podczas lekcji języka angielskiego w I EG nauczyciel stosował różne metody aktywizujące z obszaru TIK, które uatrakcyjniają prezentację nowego tematu oraz utrwalają  poprzednie zagadnienia. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się aplikacja webowa Kahoot, w czasie której uczniowie mogli korzystać ze swoich smartfonów. Pani Switłana Tereszczuk  pokazała, jak rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów podczas procesu edukacyjnego.
Opracowała:V. Khoinski

 
Kierunki kształcenia w ZSEiT w Chełmie

 
7 ostatnich newsów

Zbiórka karmy dla zwierząt - autor : M. Chrostek 18/03/2019 ¤ 09:09

   W dniach od 04 -06 marca 2019 r. uczniowie klasy 2 Lo: Kaja Wójtowicz, Michał Juszczak oraz Kamil Krawczyk pod opieką p. Marty Chrostek przeprowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt.
   Uczniowie a także nauczyciele chętnie włączali się do akcji.
Łącznie udało się zebrać 26 kg suchej karmy oraz 17 puszek karmy mokrej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.

M. Chrostek

... / ... Przeczytaj więcej...


Giełda Szkół 2019 - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 08/03/2019 ¤ 10:36

Zawodowy strzał w 10

   W dniu 7.02.2019 r. odbyła się w Zespole Szkół Technicznych Konferencja promująca szkolnictwo zawodowe, połączone z giełdą chełmskiego szkolnictwa zawodowego. Prezentacja została zorganizowana w
Miejskiej Hali Sportowej MOSiR. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
   Nasza Szkoła zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną, która jest zgodna ze strategią rozwoju miasta i regionu.
   Realizowane kierunki kształcenia spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości
i młodzieży.
   Mamy nadzieję, że dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych szkoły zawodowe będą szkołą pierwszego wyboru.

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień Otwarty Szkoły - 2019 - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 08/03/2019 ¤ 10:34

 Dzień Otwarty  w  Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

   1 marca  Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych  zorganizował dla gimnazjalistów
i ósmoklasistów oraz ich rodziców Dzień Otwarty.
  Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch kluczowych  działów polskiej gospodarki: energetyki i  transportu. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która pragnie zdobyć prorynkowe i przyszłościowe kwalifikacje. Uczniowie chętnie uczestniczyli w próbach pracy, przybliżających specyfikę zawodów nauczanych w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych: logistyk, spedytor, mechanik, mechanik lotniczy, elektryk, teleinformatyk, mechatronik, górnik podziemny, górnik odkrywkowy, kierowca mechanik, elektromechanik. Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, młodzi ludzie przekonali się, że szkolnictwo zawodowe, w proponowanych przez szkołę obszarach, jest dobrym wyborem edukacyjnym, który  pozwoli im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy i ułatwi start zawodowy.
   Uczniowie technikum i branżowej szkoły zawodowej mają również możliwość  realizacji innowacji mundurowych: Edukacja wojskowa, Ochrona granic - bezpieczeństwo wewnętrzne. Goście z podziwem obserwowali pokaz musztry w wykonaniu klas uczestniczących w dodatkowych zajęciach proobronnych. Podczas wizyty młodzież mogła sprawdzić swoją kondycję  psychofizyczną na ściance wspinaczkowej i stanowisku strzeleckim z broni pneumatycznej. Miała również możliwość oceny swojej koncentracji podczas ćwiczeń na symulatorze lotu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz pilotażu dronów, zaprezentowany przez uczniów klasy
o profilu technik mechanik lotniczy ze specjalnością  pilotaż dronów.
Przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych i lokalnego rynku pracy oraz PWSZ w Chełmie.

... / ... Przeczytaj więcej...


List intencyjny ZSEIT - Bogdanka S.A. - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 08/03/2019 ¤ 10:28

Współpraca Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
z Lubelskim Węglem ”Bogdanka” S.A.


   Podczas konferencji „Atrakcyjna oferta wyboru dalszej drogi edukacyjnej efektem zmian w szkolnictwie zawodowym”,  zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk i Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, został podpisany list intencyjny w obszarze współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z Lubelskim Węglem ”Bogdanka” S.A.
  Porozumienie zakłada realizacją projektu  Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych, którego celem jest wzrost motywacji uczniów do rozwoju kompetencji zawodowych. Projekt oferuje możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce węglowej czterem najlepszym absolwentom ZSEiT w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik
i technik elektryk.   Kluczowymi kryteriami są: wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskana średnia z przedmiotów zawodowych.
Podpisane porozumienie stanowi ważną płaszczyznę współpracy szkoły z przemysłem
i otwiera również możliwość uruchomienia programu stypendialnego dla wyróżniających się uczniów.
Sygnatariuszami listu intencyjnego są:
Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i Jarosław Wójcicki  - Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

... / ... Przeczytaj więcej...


Najlepsi z najlepszych - autor : 08/03/2019 ¤ 10:25

Najlepsi z najlepszych
  W dniu 06 lutego 2019 roku dwóch uczniów: Kordian Krzeszowiec z klasy 1 technikum spedycyjnego oraz Velychko Mykola z klasy 2 elektromechanik pojazdów samochodowych odebrali z rąk Pana Jarosława Wójcickiego Dyrektora szkoły stypendium za wysokie wyniki w nauce w I semestrze 2018/2019 roku.

Najlepszym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszej wytrwałości w edukacyjnej drodze. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Podsumowanie projektu - Znam i kocham swoje miasto - autor : I. Oszust, V. Khoinski 08/03/2019 ¤ 10:22

   Na przełomie grudnia i stycznia 2018/2019 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie uczniowie klasy 2 S wraz z nauczycielami realizowali szkolny międzyprzedmiotowy projekt Znam i kocham swoje miasto.

Projekt został opracowany oraz koordynowany przez :
-  Vladyslavę Khoinski (nauczyciel języka angielskiego),
-  Iwonę Oszust (nauczyciel przedmiotów zawodowych),
- Beatę Jakubowską-Lipczak (nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze).

   Zadanie zostało zrealizowane w trzech etapach. Podczas drugiego etapu uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią naszego miasta i pod opieką przewodników zwiedzić Kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów, Bazylikę NNMP, wystawę barokową oraz sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza.

   W ramach realizacji trzeciego etapu projektu młodzież uczestniczyła w projekcji filmu dokumentalnego o Chełmie pt. „Dyrekcja”. W ten sposób poszerzyli swoją wiedzę o małej ojczyźnie, poznali historyczne fakty i ciekawostki o miejscach, które widzieli, zwiedzając miasto w czasie wycieczki.


... / ... Przeczytaj więcej...


Znam i kocham swoje miasto - autor : I. Oszust, V. Khoinski 08/03/2019 ¤ 10:19

 W grudniu 2018 roku w ramach realizacji pierwszego etapu projektu międzyprzedmiotowego "Znam i kocham swoje miasto", uczniowie klasy 2S uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej po Chełmie.
Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do środowiska
i społeczności lokalnej, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Młodzież mogła poznać firmę branży TSL w Chełmie oraz otoczenie przedsiębiorstw, między innymi spedycyjno-logistycznych.
Podczas wycieczki uczniowie poznawali, doskonalili oraz stosowali w praktyce słownictwo angielskie z różnych dziedzin - kultura, państwo i społeczność, turystyka, szkolnictwo.

14 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2S w czasie pieszej wycieczki przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje w języku polskim i angielskim na temat odwiedzanych miejsc, takich jak: hotel i restauracja, przedszkole, budynek gmachu a w nim - Urząd Statystyczny, Kuratorium, Urząd Pracy, poczta, Pomnik Jana Pawła II, Firma spedycyjno - logistyczna TSL, poradnia rehabilitacyjna.
W wędrówce dydaktycznej dotarli także do Chełmskiego Domu Kultury (teatr, kino, kawiarnia), Policji, KRUS, Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Sądu Rejonowego oraz PKS.
Uczniowie odwiedzili także budynek ZUS oraz chełmski oddział Archiwum Państwowego w Lublinie w celu zapoznania się z zadaniami i zasadami funkcjonowania tych instytucji, sposobem obsługi petentów. Młodzież mogła przypomnieć sobie podstawowe informacje o systemie ubezpieczeń oraz archiwizowaniu dokumentacji biurowej.

Dzięki życzliwości pracowników urzędu uczniowie mogli uzupełnić wiadomości teoretyczne
o praktyczne zagadnienia z zakresu materiału programowego z przedmiotów: język angielski, organizacja pracy biurowej oraz laboratorium logistyczno-spedycyjne.
Pracownicy chętnie opowiedzieli o swojej pracy i podzielili się wiedzą zdobytą przez lata pracy
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Archiwum Państwowym, co było cenną lekcją praktyczna.

Wycieczkę edukacyjną międzyprzedmiotową odbyli uczniowie klasy 2S pod opieką autorek projektu Iwony Oszust i Vladyslavy Khoinski.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Otrzęsiny 2018

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  Wydarzenia 2019

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^