>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Witaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Jarosław Wójcicki
 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

 
7 ostatnich newsów

Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej - autor : Jolanta Grabczak 16/01/2019 ¤ 18:30

W dniu 8 stycznia 2019r. odbyły się Zawody II Stopnia - eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej w których wziął udział Michał Pożarowszczyk
Zawody miały miejsce na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Lubelskiej.

Jolanta Grabczak

... / ... Przeczytaj więcej...


37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - autor : Karamać Katarzyna 21/12/2018 ¤ 13:57

W dniu 11 grudnia 2018 r. grupa uczniów klasy 1 SLo wraz z opiekunem panią Katarzyną Karamać wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Honorowy patronat nad uroczystościami objęła wicemarszałek Beata Mazurek.
Uczniowie obejrzeli film dokumentalny - relacje świadków tamtych wydarzeń, wysłuchali krótkiego wykładu na temat historii stanu wojennego. Mieli także możliwość obejrzenia rekonstrukcji pacyfikacji manifestacji studenckiej z tego okresu, którą na dziedzińcu szkoły muzycznej odtworzyła grupa rekonstrukcyjna Fundacji Ruch Solidarności Rodzin z Lublina oraz uczniowie chełmskich szkół.

... / ... Przeczytaj więcej...


Tradycja górnicza w naszej szkole - autor : 14/12/2018 ¤ 13:14

Tradycja górnicza w naszej szkole

   3 grudnia 2018 roku – Barbórka to wyjątkowe wydarzenie, które od 5 lat wpisało się na stałe do kalendarium uroczystości w Zespole Szkół Energetycznych
i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.
W dniu górniczego święta przywołano zwyczaj obchodzenia Dnia Górnika .W swoim wystąpieniu pan dyrektor Jarosław Wójcicki przypomniał tradycje szkoły związaną
z powstaniem a później reaktywowaniem klas górniczych. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje 6 klas, w zawodzie górnika odkrywkowego i podziemnego. W scenariuszu uroczystości stworzonym przez nauczycieli przedmiotów zawodowych połączono motywy kulturowe z elementami tradycji stanu górniczego.
Życiorys św. Barbary – patronki górników przybliżyła pani Renata Borysiuk. Kulminacyjnym punktem uroczystości był ceremoniał przyjęcia wyróżniających się uczniów do zawodu górników. Uczniowie klas drugich poddani zostali tradycyjnemu obrzędowi ,,skoku przez skórę”. Mistrzem ceremonii – Starą Strzechą był pan Adam Żmuda, nauczyciel przedmiotów górnictwa podziemnego. Natomiast,  w postać Lisa Majora wcielił się pan Artur Kabała, nauczyciel przedmiotów górnictwa podziemnego. Pamiątkowe certyfikaty upamiętniły to szkolne wydarzenie.

... / ... Przeczytaj więcej...


Podsumowujemy przedsięwzięcia jakie zaplanowaliśmy i jakie zostały zrealizowane - autor : Barbara Czyż 14/12/2018 ¤ 13:12

Podsumowujemy przedsięwzięcia jakie zaplanowaliśmy i jakie zostały zrealizowane w naszej szkole w ramach Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na początek przygotowaliśmy dekorację głównego holu szkoły patriotyczną, okolicznościową instalacją „100 lat NIEPODLEGŁEJ”.

Por. Henryk Józiuk i pan Sylwester Świś zorganizowali bieg terenowy dla klas realizujących innowację mundurową pod hasłem „Nasza Niepodległa”, który był przygotowaniem do corocznego miejskiego Biegu Niepodległości.

Kolejnym przedsięwzięciem był dwuetapowy konkurs wiedzy historycznej „Polacy w walce
o niepodległość”
zorganizowany przez panią Barbarę Czyż, w którym I miejsce zajął Kordian Krzeszowiec, II - Mikołaj Hetman a III - Monika Cieślik i Julia Polak.

Kolejne zadanie to szkolny happening „Obraz Niepodległej” pod kierunkiem pani Katarzyny Karamać. Młodzież szkoły spotkała się z uczniami klasy 2 ze szkoły podstawowej Razem pod opieką pani Anny Gawron. Uczniowie wspólnie przypominali historię państwa oraz przygotowali w formie plakatu życzenia dla Niepodległej.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetniliśmy uroczystą akademią 8 listopada 2018 r. przygotowaną przez uczniów klasy 1 technikum pod opieką pani Katarzyny Karamać.  W dniu 09 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 młodzież szkoły koordynowana przez Martę Chrostek wzięła udział w ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu państwowego.

Uczniowie realizujący innowacje mundurowe wzięli czynny udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r.  Młodzież internatu pod kierunkiem pani Agnieszki Baran i pani Agaty Włodarczyk zorganizowała Wieczornicę patriotyczną, w trakcie której odbył się międzyinternacki Konkurs Poezji Patriotycznej.
W przygotowania i realizację powyższych przedsięwzięć zaangażowało się wielu uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli.

... / ... Przeczytaj więcej...


Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły - autor : Katarzyna Karamać, Aleksandra Klajnert- Dudek 03/12/2018 ¤ 15:01

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się szkolna edycja Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły księdzu Stanisławie Staszicu.
Celem konkursu jest przybliżenie sylwetki naszego Patrona, poznanie jego działań społeczno - politycznych oraz propagowanie uniwersalnych postaw i wartości wyrazicielem których był ksiądz Staszic.
W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny uczniów klas pierwszych. Zwyciężyła drużyna z klasy 1 SLo w składzie: Jaskowiec Eliza, Młynarczyk Sara i Faron Laura. Konkurs przygotowały panie: Katarzyna Karamać i Aleksandra Klajnert- Dudek.

... / ... Przeczytaj więcej...


Drogi do Niepodległej - autor : Karamać Katarzyna 03/12/2018 ¤ 14:59

Uczniowie naszej szkoły: Kordian Krzeszowiec i Mikołaj Hetman zostali laureatami konkursu historycznego "Drogi do Niepodległej" zorganizowanego przez Klub Wojskowy Jednostki Wojskowej 1230 w Chełmie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbyło się w dniu 08 listopada 2018 r. Uczniów do konkursu przygotowała Katarzyna Karamać. 

... / ... Przeczytaj więcej...


Edukacja filmowa w ZSEiT - autor : 03/12/2018 ¤ 14:57

Edukacja filmowa w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych
 
Wychowanie z filmem  i dla filmu to założenie ogólnopolskiego programu edukacji filmowej „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, który jest realizowany w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych wspólnie z CKF Zorzą. Celem projektu jest promowanie sztuki filmowej jako ciekawego i nowoczesnego sposobu edukacji, zgodnego z podstawą programową i standardami egzaminacyjnymi. Program ten kształtuje również wiele kompetencji młodych ludzi, od poznawczych i emocjonalnych po społeczne i interpersonalne.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej proponują comiesięczne projekcje filmowe, realizowane w ramach cykli tematycznych.  Szkoła w bieżącym roku szkolnym wybrała kino polskie, które łączy najciekawsze produkcje ostatnich lat i dzieła klasyków polskiego kina.
 Projekt rozpoczął się 21.11.2018 r filmem Ł. Palkowskiego „ Najlepszy”. Projekcję  poprzedziła prelekcja Piotra Stelmaszczuka,  koordynatora projektu z ramienia CKF Zorza.
 W przedsięwzięciu biorą udział klasy: III S, IV S oraz III ek ZSZ.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Szkolenie w JW w Chełmie

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^