>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Witaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Jarosław Wójcicki
 
Giełda Szkół 2019

Zawodowy strzał w 10

  W dniu 7.02.2019 r. odbyła się w Zespole Szkół Technicznych Konferencja promująca szkolnictwo zawodowe połączone z giełdą chełmskiego szkolnictwa zawodowego. Prezentacja została zorganizowana w
Miejskiej Hali Sportowej MOSiR. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
Nasza Szkoła zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną, która jest zgodna ze strategią rozwoju miasta i regionu.
Realizowane kierunki kształcenia spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości
i młodzieży gimnazjalnej.
Mamy nadzieję, że dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych szkoły zawodowe będą szkołą pierwszego wyboru.

 
List intencyjny ZSEIT - Bogdanka S.A.

Współpraca Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
z Lubelskim Węglem ”Bogdanka” S.A.


   Podczas konferencji „Atrakcyjna oferta wyboru dalszej drogi edukacyjnej efektem zmian w szkolnictwie zawodowym”,  zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk i Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, został podpisany list intencyjny w obszarze współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z Lubelskim Węglem ”Bogdanka” S.A.
  Porozumienie zakłada realizacją projektu  Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych, którego celem jest wzrost motywacji uczniów do rozwoju kompetencji zawodowych. Projekt oferuje możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce węglowej czterem najlepszym absolwentom ZSEiT w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik
i technik elektryk.   Kluczowymi kryteriami są: wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskana średnia z przedmiotów zawodowych.
Podpisane porozumienie stanowi ważną płaszczyznę współpracy szkoły z przemysłem
i otwiera również możliwość uruchomienia programu stypendialnego dla wyróżniających się uczniów.
Sygnatariuszami listu intencyjnego są:
Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i Jarosław Wójcicki  - Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

 
Najlepsi z najlepszych

Najlepsi z najlepszych
  W dniu 06 lutego 2019 roku dwóch uczniów: Kordian Krzeszowiec z klasy 1 technikum spedycyjnego oraz Velychko Mykola z klasy 2 elektromechanik pojazdów samochodowych odebrali z rąk Pana Jarosława Wójcickiego Dyrektora szkoły stypendium za wysokie wyniki w nauce w I semestrze 2018/2019 roku.

Najlepszym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszej wytrwałości w edukacyjnej drodze. 

 
Znam i kocham swoje miasto

 W grudniu 2018 roku w ramach realizacji pierwszego etapu projektu międzyprzedmiotowego "Znam i kocham swoje miasto", uczniowie klasy 2S uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej po Chełmie.
Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do środowiska
i społeczności lokalnej, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Młodzież mogła poznać firmę branży TSL w Chełmie oraz otoczenie przedsiębiorstw, między innymi spedycyjno-logistycznych.
Podczas wycieczki uczniowie poznawali, doskonalili oraz stosowali w praktyce słownictwo angielskie z różnych dziedzin - kultura, państwo i społeczność, turystyka, szkolnictwo.

14 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2S w czasie pieszej wycieczki przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje w języku polskim i angielskim na temat odwiedzanych miejsc, takich jak: hotel i restauracja, przedszkole, budynek gmachu a w nim - Urząd Statystyczny, Kuratorium, Urząd Pracy, poczta, Pomnik Jana Pawła II, Firma spedycyjno - logistyczna TSL, poradnia rehabilitacyjna.
W wędrówce dydaktycznej dotarli także do Chełmskiego Domu Kultury (teatr, kino, kawiarnia), Policji, KRUS, Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Sądu Rejonowego oraz PKS.
Uczniowie odwiedzili także budynek ZUS oraz chełmski oddział Archiwum Państwowego w Lublinie w celu zapoznania się z zadaniami i zasadami funkcjonowania tych instytucji, sposobem obsługi petentów. Młodzież mogła przypomnieć sobie podstawowe informacje o systemie ubezpieczeń oraz archiwizowaniu dokumentacji biurowej.

Dzięki życzliwości pracowników urzędu uczniowie mogli uzupełnić wiadomości teoretyczne
o praktyczne zagadnienia z zakresu materiału programowego z przedmiotów: język angielski, organizacja pracy biurowej oraz laboratorium logistyczno-spedycyjne.
Pracownicy chętnie opowiedzieli o swojej pracy i podzielili się wiedzą zdobytą przez lata pracy
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Archiwum Państwowym, co było cenną lekcją praktyczna.

Wycieczkę edukacyjną międzyprzedmiotową odbyli uczniowie klasy 2S pod opieką autorek projektu Iwony Oszust i Vladyslavy Khoinski.

 
7 ostatnich newsów

Projekt realizowany w ZSEiT - autor : Sławomir Kozioł 08/02/2019 ¤ 11:07


Matematyka po angielsku - autor : Krzysztof Pawlik 08/02/2019 ¤ 11:04

We wtorek 15 stycznia br. odbył się w naszej szkole konkurs "Matematyka po angielsku". Licznie przybyli uczniowie gimnazjów i podstawówek starali się udowodnić, że nie tylko potrafią liczyć, ale też władać językiem obcym. To już druga edycja konkursu i znakomity sposób na promocję obu dziedzin. Wyniki pod koniec stycznia.

... / ... Przeczytaj więcej...


Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej - autor : Jolanta Grabczak 16/01/2019 ¤ 18:30

W dniu 8 stycznia 2019r. odbyły się Zawody II Stopnia - eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej w których wziął udział Michał Pożarowszczyk
Zawody miały miejsce na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Lubelskiej.

Jolanta Grabczak

... / ... Przeczytaj więcej...


37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - autor : Karamać Katarzyna 21/12/2018 ¤ 13:57

W dniu 11 grudnia 2018 r. grupa uczniów klasy 1 SLo wraz z opiekunem panią Katarzyną Karamać wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Honorowy patronat nad uroczystościami objęła wicemarszałek Beata Mazurek.
Uczniowie obejrzeli film dokumentalny - relacje świadków tamtych wydarzeń, wysłuchali krótkiego wykładu na temat historii stanu wojennego. Mieli także możliwość obejrzenia rekonstrukcji pacyfikacji manifestacji studenckiej z tego okresu, którą na dziedzińcu szkoły muzycznej odtworzyła grupa rekonstrukcyjna Fundacji Ruch Solidarności Rodzin z Lublina oraz uczniowie chełmskich szkół.

... / ... Przeczytaj więcej...


Tradycja górnicza w naszej szkole - autor : 14/12/2018 ¤ 13:14

Tradycja górnicza w naszej szkole

   3 grudnia 2018 roku – Barbórka to wyjątkowe wydarzenie, które od 5 lat wpisało się na stałe do kalendarium uroczystości w Zespole Szkół Energetycznych
i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.
W dniu górniczego święta przywołano zwyczaj obchodzenia Dnia Górnika .W swoim wystąpieniu pan dyrektor Jarosław Wójcicki przypomniał tradycje szkoły związaną
z powstaniem a później reaktywowaniem klas górniczych. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje 6 klas, w zawodzie górnika odkrywkowego i podziemnego. W scenariuszu uroczystości stworzonym przez nauczycieli przedmiotów zawodowych połączono motywy kulturowe z elementami tradycji stanu górniczego.
Życiorys św. Barbary – patronki górników przybliżyła pani Renata Borysiuk. Kulminacyjnym punktem uroczystości był ceremoniał przyjęcia wyróżniających się uczniów do zawodu górników. Uczniowie klas drugich poddani zostali tradycyjnemu obrzędowi ,,skoku przez skórę”. Mistrzem ceremonii – Starą Strzechą był pan Adam Żmuda, nauczyciel przedmiotów górnictwa podziemnego. Natomiast,  w postać Lisa Majora wcielił się pan Artur Kabała, nauczyciel przedmiotów górnictwa podziemnego. Pamiątkowe certyfikaty upamiętniły to szkolne wydarzenie.

... / ... Przeczytaj więcej...


Podsumowujemy przedsięwzięcia jakie zaplanowaliśmy i jakie zostały zrealizowane - autor : Barbara Czyż 14/12/2018 ¤ 13:12

Podsumowujemy przedsięwzięcia jakie zaplanowaliśmy i jakie zostały zrealizowane w naszej szkole w ramach Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na początek przygotowaliśmy dekorację głównego holu szkoły patriotyczną, okolicznościową instalacją „100 lat NIEPODLEGŁEJ”.

Por. Henryk Józiuk i pan Sylwester Świś zorganizowali bieg terenowy dla klas realizujących innowację mundurową pod hasłem „Nasza Niepodległa”, który był przygotowaniem do corocznego miejskiego Biegu Niepodległości.

Kolejnym przedsięwzięciem był dwuetapowy konkurs wiedzy historycznej „Polacy w walce
o niepodległość”
zorganizowany przez panią Barbarę Czyż, w którym I miejsce zajął Kordian Krzeszowiec, II - Mikołaj Hetman a III - Monika Cieślik i Julia Polak.

Kolejne zadanie to szkolny happening „Obraz Niepodległej” pod kierunkiem pani Katarzyny Karamać. Młodzież szkoły spotkała się z uczniami klasy 2 ze szkoły podstawowej Razem pod opieką pani Anny Gawron. Uczniowie wspólnie przypominali historię państwa oraz przygotowali w formie plakatu życzenia dla Niepodległej.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetniliśmy uroczystą akademią 8 listopada 2018 r. przygotowaną przez uczniów klasy 1 technikum pod opieką pani Katarzyny Karamać.  W dniu 09 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 młodzież szkoły koordynowana przez Martę Chrostek wzięła udział w ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu państwowego.

Uczniowie realizujący innowacje mundurowe wzięli czynny udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r.  Młodzież internatu pod kierunkiem pani Agnieszki Baran i pani Agaty Włodarczyk zorganizowała Wieczornicę patriotyczną, w trakcie której odbył się międzyinternacki Konkurs Poezji Patriotycznej.
W przygotowania i realizację powyższych przedsięwzięć zaangażowało się wielu uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli.

... / ... Przeczytaj więcej...


Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły - autor : Katarzyna Karamać, Aleksandra Klajnert- Dudek 03/12/2018 ¤ 15:01

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się szkolna edycja Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły księdzu Stanisławie Staszicu.
Celem konkursu jest przybliżenie sylwetki naszego Patrona, poznanie jego działań społeczno - politycznych oraz propagowanie uniwersalnych postaw i wartości wyrazicielem których był ksiądz Staszic.
W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny uczniów klas pierwszych. Zwyciężyła drużyna z klasy 1 SLo w składzie: Jaskowiec Eliza, Młynarczyk Sara i Faron Laura. Konkurs przygotowały panie: Katarzyna Karamać i Aleksandra Klajnert- Dudek.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Szkolenie w JW w Chełmie

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  Wydarzenia 2019

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^