Informacje dla ucznia
Rekrutacja
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajWitaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Jarosław Wójcicki
 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

W dniu 16.10.2018r. uczniowie ZSEiT wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.
W biciu rekordu uczestniczyło 10 osób. Organizatorem wydarzenia była szkoła Arka.  
Dzień Dawcy w ZSEiT

Zapraszamy na DZIEŃ DAWCY w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych 22.10.2018 r.

Już po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w akcji #KOMÓRKOMANIA# realizowanej przy współpracy z Fundacją DKMS.
W związku z tym uczennice klasy II S pod opieką p. Aleksandry Klajnert – Dudek zorganizowały w dniu dzisiejszym akcję promocyjno – informacyjną wśród mieszkańców miasta Chełm.

Bardzo serdecznie zachęcamy pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz cała lokalną społeczność do rejestracji jako potencjalni Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych.
Wystarczy wypełnić formularz i za pomocą specjalnych pałeczek pobrać wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Będzie to możliwe dnia
22.10.2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 – 12.00 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
7 ostatnich newsów

II edycja programu pilotażowego - autor : M. Kołodziejczyk 09/10/2018 ¤ 21:32


Udział  Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”
.
 
Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w poprzednim roku szkolnym  realizował I edycję „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. W bieżącym roku szkolnym placówka została zakwalifikowana do  udziału w II edycji tego prestiżowego projektu, realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
Certyfikat uczestnictwa wręczono 24 sierpnia podczas Centralnych Obchodów 100-lecia Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie na uroczystej zbiórce klas mundurowych. Odebrał go z rąk Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka dyrektor Jarosław Wójcicki. Tym samym nasza szkoła dołączyła do grupy 105 placówek oświatowych w Polsce, w których realizowany jest  ten projekt .

Program będzie realizowany w cyklu dwuletnim,  w wymiarze  11 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych miesięcznie. W zajęciach z uczniami klas wojskowych mają uczestniczyć żołnierze I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie.  Program przewiduje  również uczestnictwo uczniów w pięciodniowym obozie szkoleniowym na  poligonie wojskowym. Środki na wyposażenie uczniów w sprzęt do zajęć w zdecydowanej większości pochodzą z budżetu państwa.

Absolwenci szkół uczestniczących w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej, będącej przepustką do zawodowej służby wojskowej oraz na pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej. Otrzymują też dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe.

... / ... Przeczytaj więcej...


Wycieczka do Lublina - autor : J. Grabczak, K. Molińska 09/10/2018 ¤ 21:29

Wycieczka do Lublina

W dniu 13 września 2018 roku odbyła się wycieczka do Lublina. Celem tej wycieczki było zainteresowanie uczniów fizyką oraz edukacja historyczna. Młodzież wzięła udział w pokazach fizycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz zwiedziła Muzeum na Majdanku.

Podczas zwiedzania obozu uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych rzeczy na temat obozu. Przewodniczka opowiadała o warunkach bytowych, zajęciach oraz zwyczajach więźniów, ale również o spektakularnych ucieczkach.

Pokazy fizyczne na UMCS składały się z czterech części: fizyka zabawek, błękitna planeta, fizyka latania, światło i oko. Prezentowane były atrakcyjne doświadczenia w niektórych mogli brać udział uczniowie. Część eksperymentów była na tyle prosta, że można je samodzielnie powtórzyć w domu. Uczniom podobały się pokazy związane z ludzkim okiem i światłem oraz te, które wyjaśniały działanie wybranych zabawek.

Młodzież wróciła z wycieczki zadowolona. W dość krótkim czasie uczniowie zwiedzili Muzeum na Majdanku i poszerzyli swoją wiedzę z historii oraz zobaczyli wiele ciekawych eksperymentów z fizyki.
Opiekunami wycieczki były: Jolanta Grabczak i Katarzyna Molińska

... / ... Przeczytaj więcej...


Msza Święta w intencji zakończenia roku szkolnego - autor : Renata Borysiuk 19/06/2018 ¤ 11:47

10 czerwca o godzinie 10:00 w Parafii p.w. Świętego Ducha w Chełmie odbyła się Msza Święta
w intencji zakończenia roku szkolnego.

Eucharystii przewodniczył Ks. Bp. Józef Wróbel.

Na uroczystość przybyli: dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkół należących do parafii p.w. Świętego Ducha.

Oprawę liturgiczną Mszy Świętej przygotowała młodzież Zespołu Szkół Energetycznych
i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie w składzie: Marcinek Honorata Is, Radko Partycja Is, Bednarek Aleksandra Is, Jaworska Martyna Is, Karwat Kamila Is, Mąka Aleksandra Is, Stasiuk Kacper I Lo, Basiak Kamil I Lo, Juszczak Michał I Lo pod kierunkiem p. Renaty Borysiuk.

Podziękowania Księdzu Biskupowi za wygłoszone słowo złożył pan w-ce dyrektor ZSEiT Tomasz Dąbrowski.

... / ... Przeczytaj więcej...


TVP 3 Lublin w naszej szkole - autor : M. Kołodziejczyk 19/06/2018 ¤ 11:44

Współpraca Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

  W ramach współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z Wojskami Obrony Terytorialnej  6 czerwca 2018 r  szkołę odwiedził oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Damian Stanula.
Podczas zajęć z młodzieżą realizującą szkolenie mundurowe omówił  ideę funkcjonowania WOT, przedstawił zasady rekrutacji oraz omówił specyfikę służby i proces szkolenia. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa uczniów, która łączy szkolenie mundurowe ze służbą w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w osoby zainteresowane tą formacją.
W czasie spotkania młodzi ludzie mówili o swoich pasjach i planach życiowych związanych ze służbami mundurowymi. W wypowiedziach podkreślali znaczenie szkolenia wojskowego w kształtowaniu dojrzałej osobowości i budowaniu akceptowanego  społecznie systemu wartości.
Uczniowie zaprezentowali pokaz z czarnej taktyki oraz medycyny pola walki.
Wydarzenie to  zostało zarejestrowane przez Telewizję i Radio Lublin.

... / ... Przeczytaj więcej...


Nauka to nie tylko klasa - autor : A. Kautsch 19/06/2018 ¤ 11:35

Nauka to nie tylko klasa

  Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych to szkoła wielu możliwości: nauczyciele starają się, aby nauka nie była tylko kojarzona z klasą i ławkami.
24 maja 2018 roku uczniowie klas spedycyjnych i logistycznych wzięli udział takiej niecodziennej lekcji - wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Zgodnie z profilem klasy uczniowie mieli zajęcia w firmie DB SCHENKE, która jest wiodącym dostawcą usług w zakresie globalnej logistyki.
Młodzież obserwowała pracę profesjonalistów z dziedziny logistyki oraz łańcucha dostaw, zwiedzała zakamarki terminalu. Uczniowie zobaczyli, jak wygląda rozładunek i załadunek samochodów ciężarowych. Ale najważniejsze informacja, którą otrzymali na koniec to wiadomość, że po ukończeniu szkoły czeka na nich w DB SCHENKER praca.

W Muzeum Kolejnictwa odbyła się druga lekcja - historii, którą przeprowadzili przewodnicy, zapoznając uczniów z genezą kolei. Młodzież zobaczyła wagon, którym podróżowali dygnitarze PRL, pociąg pancerny z II Wojny Światowej i wiele innych eksponatów.
Nie obyło się bez przygód . Kiedy już wszyscy zmęczeni udali się do autokaru, okazało się, że pojazd uległ awarii. Dla spedytorów  jednak nie było to żadną przeszkodą. W ciągu godziny znaleźli się w pociągu pospiesznym do Lublina.
Temat lekcji - wycieczki zorganizowanej przez A. Kautscha, J. Sidorczaka i G. Korbę brzmiał zatem : Transport multimodalny w teorii i praktyce.

... / ... Przeczytaj więcej...


Dęby Niepodległości - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 14/06/2018 ¤ 21:57

Dęby Niepodległości
W ramach współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie społeczność Naszej Szkoły włączyła się w akcję sadzenia „Dębów Niepodległości”, zainicjowaną przez Urząd Wojewódzki w Lublinie.

W dniu 9 maja 2018 r. Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Chełm: Magdą Banaszkiewicz i Mateuszem Kliszczem oraz uczniami klas mundurowych zasadzili pamiątkowy Dąb Niepodległości.

Dęby symbolizują bowiem bohaterską przeszłość naszego narodu oraz wspólne działania łączące pokolenia

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień otwarty w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie - autor : Beata Jakubowska-Lipczak 30/05/2018 ¤ 11:52

Dzień otwarty w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

  11 maja 2018 r. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie zaprosił gimnazjalistów i ich rodziców w gościnne progi placówki.
Dzień otwarty, tak, jak w poprzednich latach, odbył się pod hasłem propagowania idei szkolnictwa zawodowego. Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch działów polskiej gospodarki: energetyki i transportu.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów z Chełma i powiatu chełmskiego, zainteresowanych zdobyciem prorynkowych i przyszłościowych kwalifikacji.
Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w próbach pracy, przybliżających specyfikę zawodów realizowanych w technikum i szkole branżowej I stopnia.

Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, młodzież przekonała się, że szkolnictwo zawodowe w proponowanych przez szkołę obszarach pozwoli odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Podczas pokazów zaprezentowane były stanowiska do nauki robotyki, m.in.: robot mobilny z systemu klocków LEGO Mindstorms EV3, robot humanoid Robobuilder 5720T oraz manipulatory robotyczne czyli tzw. ramiona robotów.

Uczniowie technikum i szkoły branżowej  I stopnia mają możliwość realizacji innowacji mundurowych: Edukacja wojskowa , Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne.
Zespół  Szkół Energetycznych i Transportowych posiada już 18 letnią tradycję klas mundurowych. Jest jedyną w Chełmie szkołą z wydanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej certyfikatem uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

Ciekawym doświadczeniem był piknik mundurowy, podczas którego goście zapoznali się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się pokazy statyczne drużyny z uzbrojeniem indywidualnym z I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz specjalistyczny sprzęt Wydziału Zabezpieczeń Działań Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
Atrakcją dnia były zajęcia z mechaniki lotniczej na pokładzie samolotu ćwiczebnego CESSNA 152. Zwiedzający mieli możliwość oceny swojej koncentracji i predyspozycji zawodowych podczas ćwiczeń na symulatorze lotu. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz pilotażu dronów zaprezentowany przez uczniów klasy o profilu technik mechanik lotniczy ze specjalnością pilotaż dronów.

Podczas wizyty w ZSEiT w Chełmie gimnazjaliści mogli także sprawdzić swoją kondycję psychoruchową na ściance wspinaczkowej i podczas strzelania z broni pneumatycznej, a także ocenić swoje predyspozycje niezbędne w służbach mundurowych.
Z podziwem obserwowano musztrę paradną i zajęcia survivalowe w wykonaniu uczniów klas z innowacją wojskową.

Program Dnia Otwartego uatrakcyjniły pokazy służb Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers Chełm i Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich „Niedźwiedzie Wschodu” Imprezę zakończyło wspólne grillowanie i degustacja wojskowej grochówki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych: Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Jednostki Wojskowej , Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także PWSZ w Chełmie, WORD Chełm,  Cemex Polska.
Opracowanie:
Beata Jakubowska-Lipczak

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

YouTube2018.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^