>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Historia - - Historia i tradycje klas mundurowych
Nasza szkoła od 2000 roku prowadzi działalność innowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w formacjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbrojnych RP - szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej - szkolenie proobronne.
O utworzeniu klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie zadecydowało wiele czynników. Jednym z nich był fakt, że w regionie nie funkcjonowała podobna klasa. Duże znaczenia miał też aspekt społeczno-obywatelski.
W roku szkolnym 2000/2001 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie jako jedyna szkoła na terenie województwa lubelskiego przystąpiła do realizacji programu szkolenia wojskowego w ramach eksperymentu MON i MEN.
W latach 2000-2003 program realizowany był w klasie 5-letniego technikum elektronicznego na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, której wychowawcą był Jan Dąbski. Realizacja programu pozwoliła uczniom tej klasy na poznanie specyfiki szkolenia oraz służby w Siłach Zbrojnych RP, w tym - strzelanie z broni strzeleckiej WP i zapoznanie ze sprzętem 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów. Uczniowie uczestniczyli również w nauce jazdy konnej oraz pływania.
W latach kolejnych 2002-2005 realizacja odbywała się już w ramach innowacji pedagogicznej "szkolenie prowojskowe", w klasie 4-letniego technikum elektronicznego na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na terenie Jednostki Wojskowej JW 1934 dzięki porozumieniu o współpracy z Dowódcą Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Chełmie - ppłk. Tadeuszem Ordyńcem z 7 listopada 2002 r.
W czasie podsumowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, eksperyment oceniono wysoko, nasza szkoła uplasowała się w pierwszej dziesiątce na prawie 150 szkół biorących w nim udział, a dyrektor szkoły - mgr Ewa Gągała w kwietniu 2004 r. otrzymała od MON brązowy medal za Zasługi dla Obronności Kraju.
W roku 2002, po podpisaniu porozumienia o współpracy z Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie - płk. Markiem Dominiakiem, rozpoczęto realizację kolejnego programu: Szkolenie Proobronne - Straży Granicznej w klasie liceum profilowanego elektronicznego. W roku 2005 dokonano ewaluacji programu, który dostosowano do potrzeb i możliwości szkoły. Nowy program zgłoszono pod nazwą Szkolenie Proobronne "Granica". Był on realizowany w klasach liceum profilowanego elektronicznego i zarządzanie informacją. Pierwsi absolwenci uzyskali certyfikat szkolenia w roku 2005, potwierdzony przez Komendanta NOSG w Chełmie.
W roku 2009 ponownie rozpoczęliśmy realizację programu szkolenia wojskowego w klasie technikum elektronicznego na podstawie porozumienia o współpracy z Dowódcą 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie - gen. bryg. Janem Brzozowskim z dnia 25 marca 2009 r.
Od roku 2010 ZSZ Nr 5 w Chełmie, na podstawie własnych doświadczeń i zwiększonego zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych, rozpoczęliśmy realizację nowego programu pn. "Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych" w ramach innowacji przygotowującej uczniów do rekrutacji oraz pracy w większości służb mundurowych.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową szkoła ma świadomość, jak niezwykle cenieni na rynku pracy stają się specjaliści z zakresu ochrony granic, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, w roku szkolnym 2016/17 zmodyfikowano autorskie programy nauczania, dostosowując je do minimum programowego określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i od roku szkolnego 2017/2018 w szkole funkcjonować będą innowacje o nazwach: "Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz "Szkolenie wojskowe i obrona terytorialna". W związku z wymogami stawianymi tego typu klasom 4 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki podpisał porozumienie o współpracy z Komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie płk. Waldemarem Wiśniewskim. Na mocy tych ustaleń młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych na terenie CSIL, korzystać z bazy dydaktycznej a w przyszłości brać udział w organizowanych wspólnie obozach szkoleniowych. Poza tym, 8 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły i komendant NOSG gen. bryg. SG Wojciech Skowronek zawarli porozumienie o współpracy. Podpisanie tych dokumentów w pełni gwarantuje spełnienie wymogów stawianych klasom mundurowym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uzyskane przez młodzież certyfikaty honorowane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień podczas przyjęcia do służby wojskowej. Wszystkie realizowane w szkole programy innowacyjne związane z klasami mundurowymi mają cechy wspólne, którymi są: umundurowanie uczniów, 7-dniowe obozy zimowe (w klasach I i II) oraz 10- dniowe obozy letnie ( po klasie I i II), realizację szkolenia kończy wewnętrzny egzamin praktyczny będący jednocześnie ostatnim etapem ewaluacji programu, po którym uczniowie uzyskują Certyfikat (druk wewnętrzny) potwierdzony przez Szkołę i Dyrektora.
W trakcie realizacji programu korzystamy z wiedzy i umiejętności instruktorów, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (Straży Granicznej, Sekcji AT KWP, WOPR, Służby Więziennej), zwłaszcza w przypadku szkolenia strzeleckiego, technik samoobrony, ćwiczeń wspinaczkowych, ratownictwa wodnego i medycznego, zajęć musztry i taktyki działań. We współpracy z klubem MKS "DRAGON" Chełm, zapewniamy uczniom możliwość uzyskania Patentu Strzeleckiego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz udział w regionalnych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich i biathlonowych.
Obecnie możemy się poszczycić najliczniejszą grupą młodzieży w klasach o profilu mundurowym jaka wykształciła się na naszym terenie - ponad 750 uczniów uzyskało certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzony przez dowódców Garnizonu Chełm lub Komendatów NOSG.

Data utworzenia: 04/12/2018 ¤ 12:54
Ostatnie zmiany: 04/12/2018 ¤ 12:56
Kategoria : Historia


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Dzień Europy

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^