>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 2008 - 2010
Kalendarium wydarzeń - Rok 2008
Styczeń:
* 13 - 19 stycznia: obóz zimowy klas o profilu proobronnym we Włodawie;

Luty:

* 12 lutego: Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez Klub Medialny,Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej, Koło Informatyczne i Klub Przyjaciół Biblioteki pod opieką Renaty Górki,  Mirosławy Dromlewskiej, Małgorzaty Ewy Kołodziejczyk i Ewy Milaszkiewicz;
* 20 lutego: Powiatowy Konkurs  Informatyczny „ Multimedialna pomoc dydaktyczna”. I miejsce zajął – Łukasz Doszczeczko, II miejsce zajął – Tadeusz Traczuk. Konkurs przygotowały Panie: Renata Górka, Mirosława Dromlewska i Katarzyna Śliwińska - Koguciuk;

Marzec:

* 12 marca: II etap VII wojewódzkiego konkursu „ Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” do którego zakwalifikowali się: Kinga Wierzchoś, Dominik Bawoł i Damian Bralewski. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Ewa Milaszkiewicz.

Kwiecień:

* kwiecień: Obchody Światowego Dnia Zdrowia, w ramach którego zorganizowano szereg działań mających na celu integrację środowiska i kształtowanie postaw prozdrowotnych. Akcję Zdrowy styl życia – to mój styl przygotowała Pani Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;

Maj:

* 20 maja: I Chełmski Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce w którym wzięli udział: Iwona Dadas, Daria Listowska, Małgorzata Madeja, Dominik Bawoł i Damian Bralewski. Wszyscy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Opiekun - Pani Ewa Milaszkiewicz.

Wrzesień:
* realizacja Projektu „Nasza szkoła bez dragów" autorstwa pani Doroty Bekasiewicz i pani Barbary Czyż;
* wdrażanie programu profilaktycznego opracowanego przez panie: Bernardę Bajorek-Herok, Dorotę Bekasiewicz,Barbarę Czyż i Elżbietę Samulak;
* akcja publicystyczno–medialna (podsumowanie szkolnej kampanii);
24 września
* udział uczniów w akcji „Oddając krew ratujesz życie”;
26 września:
* powiatowe zawody Licealiady Ligi Lekkoatletycznej.Współorganizatorem była nasza szkoła - opiekunowie:Małgorzata Ewa Kołodziejczyk, Ewelina Stefanek,
Mariusz Półtorak, Jacek Siry. Drużynowo dziewczęta i chłopcy zajęli IV miejsca;
* wyjazd grupy uczniów na pokazy fizyczne organizowane na Wydziale Fizyki UMCS w Lublinie pod opieką pań: Doroty Bekasiewicz, Jolanty Grabczak i
Katarzyny Moliń skiej.Tematem pokazu był Przemoc rodzi przemoc”    przez panie: Zofię Liszun i Barbarę Czyż; udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii
„Szkoła bez przemocy”;

Październik:
10 października - udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”.Opieka pań: Katarzyny Molińskiej i Katarzyny Śliwińskiej-Koguciuk
17 października - etap szkolny Olimpiady Wiedzy Technicznej.Uczniów przygotowali panowie: Tadeusz Pilarski i Mirosław Winnikajtis
I miejsce: Kamil Chaba i Michał Walczak,
II m. Łukasz Jabłoński;
* wybór pani Katarzyny Karamać na opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
* pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę. Organizacja i opieka pani Genowefa Palec;
* uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej przygotowany przez panią Beatę Szabat-Kudybę i pana Marka Błachnio;
* zbiórka funduszy na rzecz hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie– pani Genowefa Palec;
* I edycja wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy geograficznej „Liga geografów” - I miejsce–Aleksandra Stępniak – organizator pan Marek Błachnio;

Listopad:

4 listopada
* zajęcia uczniów w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie. Tematem - rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
Organizacja: panie Katarzyna Molińska i Katarzyna Śliwińska- Koguciuk;
11 listopada:
* udział uczniów w XIX Międzynarodowym Biegu Niepodległości. Opiekun pan Mariusz Półtorak.
Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w punktacj ogołnej szkół ponadgimnazjalnych oraz I miejsce w kategorii dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopcow;
13 listopada:
Powiatowe zawody Licealiady w pływaniu – opiekun pani Ewelina Stefanek. Sztafeta 10x25 m. Drużyna chłopców zajęła V miejsce;
21 listopada
* Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "Szkolna Liga Strzelecka" w strzelaniu z broni kulowej – opiekun pan Jan Dąbski. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
drużynowo – I miejsce, indywidualnie - I miejsce Julita Nowak, II miejsce Bartłomiej Rawski, III miejsce Grzegorz Maksymiuk;
21-22 listopada - Uroczyste obchody 10 rocznicy nadania szkole imienia księdza Stanisława Staszica i II Zjazd Absolwentów.
Przygotowali nauczyciele pod kierunkiem pani Dyrektor Ewy Gągały;
* wydanie jednodniówki"Zapisane w pamięci i w sercu...". Pani Mirosława Dromlewska, Renata Górka;
* Msza św. celebrowana przez ks. bp. Mieczysława Cisło w kościele pw. Św. Ducha;
* przekazanie szkole sztandaru chełmskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
* Pasowanie na elewów uczniów klas II proobronnych;
* Odsłonięcie w szkole tablicy pamiątkowej, prezentacja wystawy dotyczącej historii szkoły, powstania CKP;
* Część artystyczna i spotkania koleżeńskie w szkole i internacie z nauczycielami i wychowawcami;
* udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” koordynowanej przez paniąElżbietę Samulak;
* akcja plakatowo–informacyjna „Rzuć    palenie” – koordynator pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* akcja zbierania darów dla dzieci polskich na Litwie;
* zrealizacja programu profilaktycznego    „Ja i Internet” autorstwa pani: Renaty Górki i Mirosławy Dromlewskiej;
* udział szkoły w V edycji Turnieju Szkół „Młoda Krew Ratuje Życie” .Uczniowie dałali 13,95 litra krwi–Opiekun pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* III Powiatowy Konkurs Historyczny–edycja jubileuszowa „Życie i działalność społeczno–polityczna księdza Stanisława Staszica”–pani Katarzyna Karamać i pan Mariusz Oszust;

Grudzień:
2 grudnia:
* finał Szkolnej Kampanii „Nasza szkoła bez dragów” przygotowanej przez panie Dorotę Bekasiewicz,Małgorzatę Kołodziejczyk;
17 grudnia
* powiatowe zawody Licealiady w piłce ręcznej chłopców–opiekun pani Małgorzata Ewa Kołodziejczyk. W półfinale szkoła zajęła IV miejsce;
* impreza mikołajkowa dla uczniów internatu szkoły specjalnej w Chełmie zorganizowana przez panią pedagog Elżbietę Samulak, kierownika internatu panią Małgorzatę Winkiewicz i wychowawczynie internatu;
* wdrożenie przez panie Elżbietę Samulak i Katarzynę Śliwińską-Koguciuk programu „Szkoła Promująca Zdrowie” propagującego zdrowy styl życia. Akcja trawa cały rok ;
* „Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS” przygotowane przez panie: Dorotę Bekasiewicz,Małgorzatę Kołodziejczyk, Katarzynę Śliwińską-Koguciuk i Elżbietę Samulak;

Kalendarium wydarzeń - Rok 2009
Styczeń:
12 stycznia:
* etap szkolny XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
* Udział 52 uczniów pod opieką pań: Katarzyny Molińskiej i Katarzyny Śliwińskiej-Koguciuk;
21 stycznia:
* powiatowe zawody Licealiady w drużynowym tenisie stołowym. Opiekun pani Małgorzata Ewa Kołodziejczyk.Zespół chłopców w składzie Rafał Malinowski i Paweł Łusiak zajął IV miejsce;
* Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialnetMasters – pani Renata Górka;
* Szkolny Konkurs Recytatorski Wierszy Obcojęzycznych przygotowany przez panią Agnieszkę Bryk i pana Grzegorza Korbę;
* szkolny i wojewódzki etap V Regionalnego konkursu „Dzień Bezpiecznego Komputera”-panie Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* Międzynarodowy Konkurs Informatyczny    „Bóbr”– pani Renata Górka;
* Szkolny Konkurs Informatyczny    „Moja Szkoła Jest Trendy” – konkurs jubileuszowy o puchar dyrektora szkoły – panie Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* II edycja Szkolnego Konkursu Informatycznego „Mistrz Worda 2009” – pani Renata Górka;
* udział uczniów w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Internet” – opiekun panie: Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* 20.01.2009 r. – odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w którym wzięło udział 52 uczniów, największą liczbę punktów uzyskali: Łukasz Matysiak, Kamil Gajek, Kamil Buczek – opiekun Katarzyna Molińska;

Luty:
* sesja „Narkomania jako przejaw zaburzonego systemu wartości”. Przygotowały panie: Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Jakubowaka-Lipczak i Katarzyna Śliwińską-Koguciuk;
* organizacja sesji popularno–naukowej z udziałem pracownika naukowego UMCS, prokuratora rejonowego, oraz spektakl w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej naszej szkoły;
* udział w warsztatach w „Super Tygodniu Chełmskim”.Pani Mirosława Dromlewska.
* realizacja projektu pt. „Odnawialne źródła energi inwestycją w przyszłość–edukacja młodzieży”.Autorzy: panie Katarzyna Śliwińska-Koguciuk,Katarzyna Molińska i pan Krzysztof Wójcik;
* opracowanie i przeprowadzenie ankiety, opracowanie wyników ankiety i badań oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki ankiety;
* instalacja ogniwa fotowoltaicznego na budynku internatu oraz osprzętu w pracowni elektronicznej nr 08 w Internacie oraz analiza pracy ogniwa na zajęciach koła elektronicznego.
* międzyszkolna sesja popularno–naukowa "Źródła energii wczoraj-dziś–jutro";
* warsztaty pt."Jak oszczędzać energię:. Spotkanie z wykładowcą    Politechniki Lubelskiej i PWSZ w Chełmie;
* wykład skierowany do rodziców uczniów    na temat odnawialnych źródeł energii;
* międzyszkolny konkurs ekologiczny pt. „Jak efektywnie oszczędzać energię?" dla uczniów chelmskich szkół ponadgimnazjalnych;
* opracowanie sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji projektu i umieszczenie informacji na stronie www szkoły;
* 16.02.2009 r. – odbyła się II edycja szkolnego Konkursu Informatycznego „Mistrz Worda 2009” w wyniku którego I miejsce zajął Mateusz Grunwald, II miejsce Michał Łobocki, III miejsce Michał Filipczuk - organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska, Krzysztof Woźniak;
*17.02.2009 r. – organizacja w szkole V edycji regionalnego Konkursu „Dzień Bezpiecznego Komputera” w którym udział wzięło 30 uczniów; laureatami zostali: Tadeusz Traczuk, Michał Soroka, Marcin Godleś, Paweł Reteruk - organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska, Krzysztof Woźniak;
19.02.2009 r. – odbył się szkolny etap VIII edycji Konkursu Wojewódzkiego: „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” w którym wzięło udział 21 uczniów – organizator Ewa Milaszkiewicz;
* 20-23.02 - Powiatowe zawody Licealiady w koszykówce chłopców–opiekun pan Mariusz Półtorak. Jakub Pradun zajął IV miejsce;
27.02 -  zajęcia z uczniami w ramach „Warsztatów Maturzysty” przeprowadzone przez panią Barbarę Zdrojewską z Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej nt treningu antystresowego oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych. Przygotowanie młodzieży do zajęć i opieka – pani Ewa Milaszkiewicz;

Marzec:

23 marca:
* VIII edycja wojewódzkiego konkursu „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”. Udział uczniów: Tadeusza Traczuka, Michała Petruka i Andrzeja Wójcika. Opieka pani Ewa Milaszkiewicz;
27 marca:
* Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "Szkolna Liga Strzelecka" z broni pneumatycznej w Lublinie - opiekun pan Jan Dąbski. Drużynowo I miejsce zajął zespół naszej szkoły, indywidualnie: I miejsce - Bartłomiej Rawski, II miejsce - Julita Nowak, VI miejsce - Grzegorz Maksymiuk;
* wycieczka edukacyjna do Instytutu Jądrowego w Świerku. Temat - fizyka jądrowa, Organizacja wyjazdu-panie: Dorota Bekasiewicz, Jolanta Grabczak, Katarzyna Molińska;
* Udział uczniów w Giełdzie Szkół w Bibliotece Pedagogicznej. Zespół ds. promocji: Dorota Bekasiewicz, Katarzyna Śliwińska–Koguciuk, Krzysztof Pawlik, Grzegorz Korba, Tomasz Dąbrowski;
* II edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego „Multimedialna Pomoc Dydaktyczna”–panie Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* 19.03.2009 r. – odbył się szkolny etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Michalina Lesicka, Eryk Rębacz, Bartłomiej Rawski, Artur Troć, Artur Mielniczek – opiekunowie Genowefa Palec, ks. Paweł Jędrzejewski;
* 23.03.2009 r. – udział trzech uczniów: Michała Petruka, Tadeusza Traczuka i Andrzeja Wójcika w II etapie Konkursu Wojewódzkiego: „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” w WSPiA w Lublinie – opiekun Ewa Milaszkiewicz;

Kwiecień:

* Uroczysty apel w czwartą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Przygotowały panie: Genowefa Palec, Katarzyna Karamać i Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* „Tydzień Zdrowia” w ramach działań projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Odpowiedzialna pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* Powiatowy Konkurs Literacko-Medialny „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”. Organizator opiekun SCIM Mirosława Dromlewska, Renata Górka. I miejsce zajęła Julita Nowak, II Tadeusz Traczuk.
17 kwietnia - organizacja 29 Finału Okręgowej Olimpiady Wiedzy o  Wynalazczości. Odpowiedzialni: panie Dorota Dyczko, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i pan Janusz Iwanicki;
24 kwietnia - udział w akcji „Sprzątanie Miasta–Wiosna 2009” „Czyste miasto–wspólna sprawa” Opieka pań:Katarzyna Śliwińska-Koguciuk, Katarzyna Molińska;
* rozstrzygnięcie regionalnego Konkursu Literacko – Medialnego pod hasłem: „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”, I miejsce zajęła Julita Nowak, II miejsce Marcin Sobczuk, III miejsce Tadeusz Traczuk – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska
28 kwietnia:
* Wojewódzkie zawody Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych w Woskrzenicach Dużych (pow.bialski). Opiekun pani Ewelina Stefanek. Dziewczęta drużynowo zajęły 14 miejsce;
30 kwietnia - finał wojewódzki XLVIII Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety"– Świdnik.Opiekun pan Jan Dąbski. Kategoria dziewcząt–drużynowo 1 miejsce, kategoria chłopców–drużynowo 1 miejsce. Indywidualnie dziewczęta zajęły: 3 miejsce Iwona Dadas, 5 miejsce Julita Nowak,6 miejsce Monika Łasocha. Indywidualnie chłopcy:
1 miejsce Bartłomiej Rawski, 4 miejsce Grzegorz Maksymiuk, 5 miejsce Łukasz Świder;
* konkurs szkolny na prezentację multimedialną na temat „Odnawialne źródła energii”. Organizacja - panie: Katarzyna Molińska i Katarzyna Śliwińska- Koguciuk;
* 24.04. 2009 r. – rozstrzygnięcie regionalnego Konkursu Literacko – Medialnego pod hasłem: „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”,
I miejsce zajęła Julita Nowak, II miejsce Marcin Sobczuk, III miejsce Tadeusz Traczuk – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska

Maj:

8 maja - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Wspólna Europa”. Organizacja - panie Agnieszka Bryk, Dominika Lipczyńska i pan Grzegorz Korba;
29 maja:
* zajęcia w Oczyszczalni Ścieków w Chełmie. Opiekun pani Katarzyna Molińska;
* akademia z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 go Maja – pan Marek Błachnio;
* konkurs astronomiczny    „Sięgaj do Gwiazd ” w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie. Opiekunowie: panie: Dorota Bekasiewicz i Jolanta Grabczak.Przemysław Patyjewicz zajął III miejsce, Bartłomiej Rawski, Łukasz Doszczeczko, Dominik Burzak, Diana Wasyńczuk otrzymali wyróżnienia;

Czerwiec:

6 – 10 czerwca - finał XLVIII Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety" Zielona Góra - opiekun: Jan Dąbski. Kategoria dziewcząt – drużynowo13 miejsce, kategoria chłopców – drużynowo14 miejsce;
* Udział w XXXI Okręgowym Finale Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm oraz Podsumowanie Konkursów Młodzieżowych i Wynalazczych. Przygotowanie uczniów: pan Iwanicki, pomoc pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* III Powiatowy Konkurs Historyczny„Życie, działalność i twórczość Henryka M. Kamieńskiego”–odpowiedzialna pani Katarzyna Karamać;
* XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej–odpowiedzialna pani Genowefa Palec;
* Szkolny konkurs na prezentację multimedialną o Londynie – przeprowadzony z inicjatywy pani Marty Chrostek;

Wrzesień:

18 - 20 września:
Wojewódzkie Mistrzostwa LOK Juniorów i Młodzików w strzelaniu z broni pneumatycznej w Lublinie I miejsce Bartłomiej Rawski, III miejsce Łukasz Doszczeczko;
18 – 20 września:
* otwarte Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim–Rachowice: letni trójbój obronny–chłopcy: indywidualnie–III miejsce Eryk Rębacz, IV miejsce Grzegorz Maksymiuk, drużynowo-I miejsce;

Październik

* Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje pani Katarzyna Karamać;
* Dzień    Edukacji Narodowej–przygotowanie uroczystości przez panie: Małgorzatę Kołodziejczyk, Beatę Jakubowską- Lipczak, Katarzynę Karamać i Katarzynę Śliwińską- Koguciuk;
* wybory na przewodniczącego szkolnego Samorządu Uczniowskiego - zwyciężyła Elżbieta Baryła.
* Kampania wyborcza i debata przedwyborcza–organizatorzy: panie Katarzyna Karamać i Elżbieta Samulak;
* udział w konferencji na Politechnice Lubelskiej pt.„Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych". Organizator wyjazdu-Dorota Dyczko, opiekunowie: Tadeusz Pilarski i Dominika Lipczyńska;
* uczeń    kl. IIT Eryk Rębacz otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2009/2010;
16 - 18 października:
* wycieczka do Krakowa i pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy–organizatorzy: panie Katarzyna Karamać i Genowefa Palec oraz pan Mariusz Oszust;
23 października:
* Olimpiada Wiedzy Technicznej–etap szkolny, Opiekunowie Tadeusz Pilarski i Tomasz Dąbrowski.Organizator - Lubelski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej. W etapie szkolnym I miejsce zajął Sebastian Mondorowicz, II miejsce – Krzysztof Filipczak, III miejsce – Michał Walczak;
30 października:
* wycieczka członków Koła Młodego Elektryka pod opieką    pani Małgorzaty Czujuk do firmy Cemex Chełm. Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy z panem Andrzejem Gucwą z Oddziału Chełmskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Chełm;
* wydanie czasopisma „TU i Teraz” z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.Opracowanie: Mirosława Dromlewska;
* konkurs na plakat o krajach anglojęzycznych przygotowany przez panie: Vładysławę Khoinski i Martę Chrostek, I miejsce zajęła Justyna Duniec;
* konferencja „Transplantacja – jestem na tak” – panie: Katarzyna Śliwińska-Koguciuk, Malwina Kończyńska;

Listopad:

* początek realizacji programu profilaktycznego „Ja i Internet”    opracowanego przez panią Renatę Górkę i Mirosławę Dromlewską. Zorganizowano
* Dzień    Bezpiecznego Internetu: prelekcja pani psycholog Ewy Sroczyńskiej-Gleń    nt. zagrożeń cyberprzestrzenią, udział policjanta, montaż słowno–muzyczny, wydanie czasopisma szkolnego „Tu i Teraz”;
* wybór ucznia Konrada Dycia na reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm;
* szkolna akcja zbiórki plastikowych nakrętek dla chorego Jasia. Organizator pani poseł Beata Mazurek, szkolny koordynator pani Elżbieta Samulak i Samorząd Uczniowski;
* zgłoszenie szkoły do V Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych pod nazwą „Młoda krew ratuje życie”, w ramach którego uczniowie honorowo oddawali krew. Prowadząca pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły, realizowane co rok obchody nadania imienia szkole. Opiekunowie: panie Katarzyna Karamać, Elżbieta Samulak, Genowefa Palec;
* organizacja spotkania pt. „Zaimponuj rozwagą, nie bądź drogowym idiotą” młodzieży pełnoletniej z przedstawicielem Policji i  pracownikiem Automobilklubu – organizator: pani Elżbieta Samulak;
* uczestnictwo w miejskim programie „Szkoła promująca zdrowie. Działania realizowane są cały rok;
* udział w konkursie historycznym wiedzy o życiu i działalności dr Jadwigi Młodowskiej - opiekun pani Katarzyna Karamać;
* organizacja etapu szkolnego olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przez panią Katarzynę Śliwińską-Koguciuk;
* udział uczniów w konkursie ekologicznym „Jak oszczędzać energię?”- pod opieką    pań: Katarzyny Śliwińskiej-Koguciuk, Katarzyny Molińskiej i pana Krzysztofa Wójcika.
* ”Dzień Papieski”-przygotowały panie: Genowefa Palec, Agnieszka Baran, Małgorzata Czujuk,Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i ks. Paweł Jędrzejewski;
* udział uczniów w pokazach z fizyki zorganizowanych na UMCS w Lublinie pod opieką pań: Jolanty Grabczak, Doroty Bekasiewicz i Katarzyny Molińskiej;
* zajęcia przygotowujące uczniów do autoprezentacji przeprowadzone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Prowadząca pani Małgorzata Kołodziejczyk;
* udział uczniów w cyklu wykładów syntetyzujących wiedzę historyczno - literacką na Wydziale Humanistycznym w PWSZ.Działania w ramach programu    „Szkoła Promująca Zdrowie” - pani Katarzyna Śliwińska - Koguciuk;
* udział młodzieży w corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Przygotowanie uczniów: pani Katarzyna Śliwińska - Koguciuk:
* przystosowanie sal nr 08 i 60 do nauczania w zawodzie technik mechatronik oraz technik teleinformatyk;
* zakup sprzętu do pracowni teleinformatycznej do sali nr 08 i 60 w celu uzyskania standardu Wyposażenia Ośrodka Egzaminacyjnego dla technika teleinformatyka i mechatronika.

Grudzień:

13 grudnia:
* Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego. Kołobrzeg. IV miejsce - Bartłomiej Rawski;
* realizacja projektu autorstwa pani Doroty Bekasiewicz pod hasłem „Młodzi – Trzeźwi”. W ramach projektu zorganizowano „Rajd Trzeźwości”, przeprowadzono blok zajęć o tematyce: alkoholizm – relacje „trzeźwego alkoholika”, antywartości w muzyce - rapu i hip – hopu, moralność w zdrowym stylu życia. Projekt zrealizowały panie: Dorota Bekasiewicz, Małgorzata Kołodziejczyk i Elżbieta Samulak. Udział wzięli uczniowie ZSZ Nr 5 w Chełmie, ZSB w Chełmie,Liceum Ogólnokształcącego w Dubience;
* udział uczniów w konkursie znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie pod opieką pani Vladyslawy Khoinski;
* 18.12.2009 r. – odbyła się III edycja szkolnego Konkursu Informatycznego: „Mistrz Worda 2009/2010”, w wyniku klasyfikacji I miejsce zajął Piotr Jeleniewski, II miejsce Daniel Domanowski, III Tomasz Świdroń – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska, Krzysztof Woźniak
 
Kalendarium wydarzeń - Rok 2010

Styczeń:
* prace nad Programem Innowacji Pedagogicznej „Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii elektrycznej” dopuszczonej do realizacji w Technikum Nr 5 Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im.ks. Stanisława Staszica w Chełmie od roku szkolnego 2010/2011 – odpowiedzialni: pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i pan Krzysztof Wójcik;
* 22.01.2010 r. – odbyły się szkolne eliminacje do konkursu organizowanego przez I LO pod hasłem: „Mam talent u Czarniecczyków” w których udział wzięło 6 osób i zespół „Serafin”; do finału zakwalifikował się uczeń Marcin Chmielewski – opiekun Katarzyna Karamać;

Luty:

8.02 - II edycja szkolnego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Obcojęzycznych zorganizowanego przez: pana Grzegorza Korbę    oraz panie: Dominikę Lipczyńską,Magdalenę Gilewicz, Vładysławę Khoinski, Martę Chrostek, Marzenę Gąsiorowską. I miejsca zajęli: Justyna Maksymiuk (język niemiecki), Szymon Arasimowicz (język rosyjski) i Dominik Burzak (język angielski);
* obóz szkoleniowy dla uczniów klas proobronnych w Lubyczy Królewskiej;
* wydanie czasopisma „TU i Teraz” o z okazji akcji Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Intrnetu. Panie Mirosława Dromlewska, Renata Górka;
* 09.02.2010 r. – odbył się szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* 10.02.2010 r. – zajęcie przez ucznia Marcina Chmielewskiego IV miejsca w konkursie organizowanego przez I LO pod hasłem: „Mam talent u Czarniecczyków”;

Marzec:

* udział uczniów i nauczycieli pań i panów: K. Śliwińska-Koguciuk, D. Beksiewicz, G. Korby i T. Dąbrowskiego w promocji Szkoły - Targi Szkół w Bibliotece Pedagogicznej, wizyty w Gimnazjach powiatu chełmskiego: Wierzbica, Okszów, Żmudź, Dubienka;
* udział uczniów w Polsko - Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie. Młodzież przygotował y i konkurs przeprowadziły panie: Jolanta Grabczak i Dorota Bekasiewicz;
7 marca - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2010 w konkurencjach pneumatycznych w Lublinie: kpn40 juniorek - III miejsce Monika Łasocha, kpn60 juniorów - II miejsce Bartłomiej Rawski;
12 marca - z udział w IX edycji wojewódzkiej i III edycji międzynarodowej konkursu „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”, do którego zakwalifikowali się uczniowie: Dominik Burzak, Mateusz Grunwald, Adrian Pastuszak i Justyna Rypińska - opieka pani Ewa Milaszkiewicz;
22 marca - wycieczka dla uczniów kl. III Mb do serwisu samochodów „FUNDAMENT” sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 42 w Chełmie zorganizowana przez pana Tadeusza Pilarskiego. Temat -    nowoczesne metody diagnostyki samochodów osobowych oraz wyposażenie serwisu i warsztatu naprawczego;
* 22.03.2010 r. – wycieczka przedmiotowa klasy 3 Mb do serwisu samochodów „Fundament” sp. z o.o. – organizator Tadeusz Pilarski;

Kwiecień:

* Powiatowy Konkurs Literacko-Medialny „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”. Przygotowanie i Organizacjar: pani: Mirosława Dromlewska, Renata Górka . I miejsce zajął Tadeusz Traczuk;
* Konkurs biblioteczny „Czy znasz opis bibliograficzny?” Organizator: pani Mirosława Dromlewska;
* 12.04.2010 r. – zajęcie przez drużynę uczniów: Justynę Maksymiuk, Monikę Zemrzycką i Dominka Burzaka V miejsca w IV edycji Powiatowego Konkursu Historycznego na temat: „Życie i twórczość Henryka Kamieńskiego” – opiekun Katarzyna Karamać;
* 14.04.2010 r. – udział grupy młodzieży i nauczycieli w konferencji poświęconej szerzeniu idei kształcenia ustawicznego zrealizowanego w ramach projektu „Więcej wiesz – Więcej możesz” przez Lubelski Dom Medialny;
* 15.04.2010 r. – udział grupy uczniów w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości – opiekun Janusz Iwanicki;
* kwiecień 2010 r. – udział grupy uczniów w konkursie projektów na esej w ramach programu: Moja szkoła w Unii Europejskiej – opiekun Katarzyna Karamać;
16 kwietnia - przygotowanie oprawy liturgicznej do Eucharystii za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. –    panie: Genowefa Palec, Katarzyna Karamać;
* 20.04.2010 r. - przeprowadzono etap szkolny Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w którym wzięło udział 21 uczniów; do etapu powiatowego zakwalifikowano uczniów: Łukasza Szkałubę, Radosława Tatałaja, Piotra Gąsiora, Marcina Króla, Tomasza Szczepańskiego, Jarosława Malika, Sebastiana Bralewkiego, Bartłomieja Kicia – opiekunowie Dorota Dyczko, Tadeusz Pilarski;
* 20.04.2010 r. – uczeń Łukasz Szkałuba zajął pierwsze miejsce w powiatowym etapie Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - opiekun Tadeusz Pilarski;
23 kwietnia - udział uczniów pod opieką pana Tadeusza Pilarskiego i pani Doroty Dyczko w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym. Uczeń Łukasz Szkałuba zajął indywidualnie I miejsce;
* 26.04.2010 r. – udział drużyny uczniów: Justyny Maksymiuk, Moniki Zemrzyckiej i Sylwestra Burzaka w II etapie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego w Lublinie – opiekun ks. Paweł Jędrzejewski;
27 kwietnia - Finał    Wojewódzkich XLIX Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich „O srebrne Muszkiety” w Świdniku: kategoria dziewcząt–drużynowo IV miejsce ZSZ Nr 5 w Chełmie, kategoria chłopców–drużynowo I miejsce ZSZ Nr 5 w Chełmie, indywidualnie chłopcy ksp60: I miejsce - Bartłomiej Rawski, II miejsce Karol Godziszewski;
* powiatowy Konkurs Historyczny „Życie i twórczość Henryka M. Kamieńskiego”–opiekun pani Katarzyna Karamać;
* szkolna debata Samorządu Uczniowskiego na temat roli Samorządu Uczniowskiego w szkole–opiekunowie panie Katarzyna Karamać i Elżbieta Samulak;
28 - 29 kwietnia - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie LOK Juniorów Młodszych i Młodzików w Strzelectwie Sportowym. Kraków. Punktacja klubowa kpn40, juniorzy młodsi VI miejsce MKS Dragon Chełm, punktacja klubowa ksp3x20-juniorzy młodsi, II miejsce MKS Dragon Chełm, punktacja klubowa kpn40-juniorzy młodsi II miejsce MKS Dragon Chełm;

Maj:

4 maja - wycieczka dla uczniów kl. III ab ZSZ do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Przemysłowej 28. Temat: Poznanie metod diagnostyki samochodowych i wyposażenia serwisu i warsztatu naprawczego;
5 maja -  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja–odpowiedzialni: pani Dominika Lipczyńska i pan Grzegorz Korba;
* 05.05.2010 r. – udział uczniów klasy 3 Mb w wycieczce przedmiotowej do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów – organizator Tadeusz Pilarski;
* 17.05.2010 r. – udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Elżbiety Barygi i Ryszarda Majkutewicza w sesji tematycznej Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego na temat: „Młodość w świecie zagrożeń”– opiekun Katarzyna Karamać;
* maj 2010 r. – laureatką konkursu historycznego organizowanego przez Antykwariat Kresowy na temat: „Wspomnienia z Wołynia zapisane w sercu” została Paula Zabłocka - opiekun Katarzyna Karamać;
21 – 23 maja - szkolenie i egzamin nadający uprawnienia kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przeprowadzone przez prezesa Oddziału SEP pana Andrzeja Gucwę. Uprawnienia kwalifikacyjne uzyskało 25 uczniów klas Technikum (elektrycznego, elektronicznego, mechatronicznego) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
* szkolna wystawa „Ślady Staszica”. Realizacja Mirosława Dromlewska;
* konkurs „Chełmski Park Krajobrazowy” przeprowadziła pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
*W ojewódzkie Mistrzostwa LOK Juniorów i Młodzików w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej zrealizowane przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego-w Lublinie. Drużynowo w kat. szkół ponadgimnazjalnych-I miejsce ZSZ Nr 5 w Chełmie, indywidualnie kpn20 – I miejsce Bartłomiej Rawski, III miejsce Monika Łasocha;
* rozpoczęcie realizacji programu profilaktycznego „Narkotyki w szkolnej ławce”-odpowiedzialna pani Zofia Liszun;
* konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zorganizowany przez panią Dominikę Lipczyńską-I miejsce zajęła Justyna Duniec;
* konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych przygotowany przez panie Martę Chrostek i Vładysławę    Khoinski. I miejsce zajęli Marek Kudełko i Piotr Świder;
* wyjazd do Lublina przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Elżbiety Barygi i Ryszarda Majkutewicza na sesję tematyczną „Młodość w świecie zagrożeń”–opiekun pani Katarzyna Karamać;
* szkolna zbiórka pieniędzy na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia–„Dar Serca”;
* odpowiedzialni: pani Genowefa Palec i ksiądz Paweł Jędrzejewski;
* XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej–przeprowadzili pani Genowefa Palec i ksiądz Paweł Jędrzejewski;
* udział uczniów: Moniki Łasochy, Pauli Mrozowskiej i Barbary Pruk w konkursie projektów na esej w ramach programu: Moja szkoła w Unii Europejskiej – opiekun pani Katarzyna Karamać;
* konkurs historyczny: „Wspomnienia z Wołynia zapisane w sercu”-laureatka Paula Zabłocka, opiekun pani Katarzyna Karamać;
* VI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie”. Działania prowadzone są w każdym roku - pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;

Czerwiec:
* 3 czerwca - wyjazd uczniów: Adriana Pastuszaka i Mateusza Grunwalda wraz z panią Zofią Liszun na Litwę, spotkanie integracyjne z młodzieżą z Liceum Polskiego w Solecznikach, podpisanie umowy o współpracy między szkołami, zwiedzanie Soleczników, Wilna, Troków;
* 6 – 19 czerwca - Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w strzelaniu kulowym i pneumatycznym – Wrocław - kdw3x40 mężczyźni – drużynowo V miejsce MKS Dragon, kpn60 mężczyźni – drużynowo V miejsce MKS Dragon;
* czerwiec 2010 r. – konkurs na Dyrektora ZSZ Nr 5 wygrał Jarosław Wójcicki;
* 06 – 10.09.2010 r. – udział uczniów klas mundurowych w biwaku szkoleniowo – integracyjnym, w Puszczy gm. Żmudź – opiekunowie por Henryk Józiuk, Mariusz Półtorak, Jan Dąbski;
* Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. obóz szkoleniowy dla uczniów klas proobronnych w Puszczy ;

Lipiec:

1 lipca - powołanie na stanowisko dyrektora pana Jarosława Wójcickiego;

Wrzesień:
1 września - powołanie na stanowisko wicedyrektorów panią Katarzyny Karamać i pana Mariusza Oszusta;
* 06 – 10.09.2010 r. – udział uczniów klas mundurowych w biwaku szkoleniowo – integracyjnym, w Puszczy gm. Żmudź – opiekunowie por Henryk Józiuk, Mariusz Półtorak, Jan Dąbski;
* spotkanie uczennic z położną    dotyczące profilaktyki i udział młodzieży w konferencji w ramach projektu „Nowoczesne Chełmianki dbają o zdrowie” realizowanego przez UM Chełm-odpowiedzialna pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* zorganizowanie przez panie: Dorotę Bekasiewicz, Jolantę Grabczak, Katarzynę Molińską wyjazdu do Lublina na pokazy z fizyki i chemii prowadzone przez wykładowców UMCS;
* 17.09.2010 r.- udział uczniów klasy 3 ER, 3 Ma i 2 Lab w akcji „Sprzątanie Świata” - opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Krzysztof Pawlik, Dorota Bekasiewicz;
* wrzesień 2010 r.- udział młodzieży w pokazach fizycznych i chemicznych na UMCS w Lublinie – opiekunowie Dorota Bekasiewicz, Jolanta Grabczak, Katarzyna Molińska;
* 22.09.2010 r. – udział uczniów w Powiatowych zawodach Licealiady Ligi Lekkoatletycznej; uczniowie zajęli następujące miejsca: IV miejsce – chłopcy (805 pkt.), VI miejsce – dziewczęta (662 pkt.), IV miejsce – sztafeta szwedzka chłopców (100m, 200m, 300m, 400m); indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Rafał Kijańczuk (pchnięcie kulą- 6kg 11,29m - I m.), Michał Łobocki (pchnięcie kulą 10,71m - IV m.) – opiekunowie Ewelina Stefanek, Mariusz Półtorak, Jacek Siry;
* 24.09.2010 roku - odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym został Grzegorz Korba oraz Rzecznika Praw Ucznia, którym została pani Barbara Czyż;

Październik:

* 3 października: wizyta nauczycieli, rodziców i uczniów Liceum Polskiego z miejscowości Soleczniki na Litwie;
* październik 2010 r. - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Elżbieta Baryga i Ryszard Majkutewicz wzięli udział w I sesji Młodzieżowej Rady Miasta - opiekun Grzegorz Korba;
* 11.10.2010 r. – grupa uczniów wzięła udział w konferencji p.t. „Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską – opiekun Dorota Dyczko;
* 15.10.2010 r. - grupa dziewcząt wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Urząd Miasta Chełm pod hasłem „Nowoczesne chełmianki dbają o swoje zdrowie”. Celem projektu i konferencji była profilaktyka nowotworów piersi i szyjki macicy – opiekun Katarzyna Śliwińska- Koguciuk;
* 16.10.2010 r. - odbyła się XXVII Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej Chełm – Gidle – Częstochowa – opiekun Genowefa Palec;
16 – 17 października - uczeń    klasy III Tk Mateusz Polaszek został Mistrzem Polski w kulturystyce w kategorii juniorów młodszych w wieku 16 – 18 lat;
* Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana pani Barbara Czyż;
* opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają wybrani: pani Barbara Czyż i pan Grzegorz Korba;
* Otrzęsiny klas pierwszych. Organizatorzy: pani Magdalena Gilewicz, pan Grzegorz Korba, Samorząd Uczniowski;
* 20.10.2010 r. – udział uczniów w Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Adamowie; uczniowie zajęli następujące miejsca: 48 miejsce Adrian Dudek (bieg na 2000 m.), 58 miejsce Sylwester Lewkowicz (bieg na 2000 m.), 66 miejsce Karol Tywoniuk (bieg na 2000 m.); w punktacji drużynowej: XII miejsce – opiekun Mariusz Półtorak;
* 25.10.2010 r. – odbył się szkolny etap XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w której wzięło udział 10 uczniów; w wyniku klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna w składzie: Łukasz Kiszczyński, Kamil Filipczak, Daniel Świeczak - organizatorzy Tadeusz Pilarski, Dorota Dyczko, Krzysztof Wójcik;

Listopad:

4 listopada - uczeń    kl. III Li Mateusz Grunwald otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011;
* 04 – 08.11.2010 r. – udział grupy uczniów z klas 1R, 1M, 2KE, 2Lab w szkolnym etapie Konkursu Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Elżbieta Samulak, Agnieszka Baran;
*listopad 2010 r. – grupa młodzieży przygotowała montaż słowno - muzyczny „Ja i Ojczyzna to jedno”, który zaprezentowała podczas obchodów Święta Straży Granicznej - opiekunowie Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Jakubowska – Lipczak, Katarzyna Karamać;
* 10.11.2010 r. – udział młodzieży w XXI Międzynarodowym Biegu Niepodległości; uczniowie zajęli następujące miejsca: I miejsce w kat. chłopców (24 pkt.), II miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych (40 pkt.), IV miejsce w kat. dziewcząt (16 pkt.) – opiekunowie Ewelina Stefanek, Mariusz Półtorak, Jacek Siry;
15 października - 10 grudnia - opracowanie i wydanie drukiem jednodniówki “Zapisane w pamięci i sercu ...” nr 7 z okazji 50-lecia szkoły. Mirosława Dromlewska, Małgorzata
Liszun, Grzegorz Korba.
* 17.11.2010 r. - delegacja szkoły wzięła udział w festynie w ZSZ Nr 4 pod hasłem „Wiem, co jem” w trakcie którego, prezentowano zasady prawidłowego odżywiania oraz zalety żywności ekologicznej - opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
* listopad – grudzień 2010 r. – odbyła się edycja jubileuszowa Powiatowego Konkursu Historycznego na temat: „Życia i działalności społeczno - politycznej ks. Stanisława Staszica”. Konkurs obejmował kilka kategorii: list, prezentacja multimedialna, wiersz, plakat. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie obchodów 50 - lecia powstania szkoły – organizatorzy Katarzyna Karamać, Mariusz Oszust;
* 18.11.2010 r. – udział drużyny chłopców i zajęcie VI miejsca w Powiatowych zawodach Licealiady w sztafetach pływackich - opiekun Ewelina Stefanek;

Grudzień:
* 01.12.2010 r. – organizacja przez nauczycieli wychowania fizycznego Wojewódzkich Zawodów w tenisie stołowym indywidualnym. W organizacji zawodów i przy sędziowaniu pomagali uczniowie klasy I R: Adrian Dudek, Kamila Kowalczuk, Sylwester Lewkowicz, Patryk Mendel, Mateusz Ożóg Mateusz, Przemysław Pawlak, Michał Tour'e, Karol Tywoniuk - opiekun Mariusz Półtorak;
* 06.12.2010 r. - odbył się mecz mikołajkowy o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły nauczyciele vs. uczniowie, połączony ze zbiórką słodyczy dla wychowanków Chełmskiego Domu Dziecka – organizatorzy Dorota Bekasiewicz, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk, Katarzyna Karamać i Samorząd Uczniowski;
* 10.12. 2010 r. - uroczystości Jubileuszu 50 - lecia szkoły połączone z Dniem Patrona oraz II Zjazdem Absolwentów; podczas uroczystej mszy świętej dokonano pasowania na elewów uczniów klas drugich ze szkoleniem proobronnym.
* 13.12.2010 r. – rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną pod hasłem: „Narkotyki, alkohol i przemoc – jednym głosem mówimy NIE” w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii; trzy pierwsze miejsca zajęli: Alicja Baryga z ZSB, Grzegorz Sawosz z ZSB, Łukasz Krzyżanowski z ZSZ Nr5 oraz trzy drugie miejsca zajęli: Elżbieta Baryga z ZSZ Nr 5, Robert Drob z ZSZ Nr 5, Kamil Buska z ZSZ Nr 5 zaś wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Zalewska z ZSE i III LO, Paulina Prucnal z ZSE i III LO, Łukasz Doszczeczko z ZSZ Nr 5, Tomasz Kafara z ZSZ Nr 5, Angelika Krześlińska z ZSZ Nr 4, Magdalena Gierun z ZSZ Nr 4 – organizator Barbara Czyż, Zofia Liszun;
* 17.12.2010 r. – w Chełmskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie projektu grantowego „Narkotyki w szkolnej ławce" - profilaktyki uzależnień oraz HIV i AIDS. Objęte nim były klasy 2, 3 i 4 oraz rodzice i nauczyciele. W trakcie podsumowania przedstawiony został spektakl profilaktyczny „Przebudzenie” na podstawie autorskiego scenariusza pani Małgorzaty Kołodziejczyk i uczniów klasy 3 Mb - organizatorzy projektu Barbara Czyż, Zofia Liszun;
* grudzień 2010 r. - odbyła się III Edycja Szkolnego Konkursu Informatycznego „ Mistrz Worda 2010/2011” – organizator Renata Górka;
* grudzień 2010 r. – udział młodzieży w III edycji konkursu znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych – „Make friends with English”, zorganizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie - opiekunowie Vladyslava Khoiński, Marta Chrostek;
* 13.12.2010 – udział drużyny uczniów i zajęcie IV miejsca w powiatowych zawodach Licealiady w koszykówce - opiekun Mariusz Półtorak;
*21.12.2010 – udział drużyny uczniów w powiatowych zawodach Licealiady w tenisie stołowym drużynowym, zajęcie V miejsca chłopcy i V miejsca – dziewczęta - opiekun Ewelina Stefanek;
* grudzień 2010 r. – udział grupy 19 uczniów w VIII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”. W ramach turnieju uczniowie oddali łącznie 13,95 litra krwi – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
 

Data utworzenia: 07/10/2011 ¤ 10:19
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:49
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Festyn zawodów 2013

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^