>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 1970 - 1980
1970
- 31 grudnia: Zakończenie budowy szkoły.

1971
- luty: przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego, w którym znalazły się trzy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pięć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem oraz internat i stołówka na 100 miejsc;
- zmiana kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ze ślusarza mechanika na mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych;
- utworzenie dodatkowo jednego oddziału klasy pierwszej o specjalności ślusarz - spawacz;
- zapoczątkowanie nowego kierunku kształcenia mechaniczno - elektrycznego w Technikum Chemiczno - Ceramicznym.

1972
- wybór na stanowisko dyrektora szkoły mgr Lucjana Dworuchy;
- zmiana nazwy szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm".

1973
-stanowisko kierownika internatu obejmuje Marian Łoś. Funkcję tę pełni do 1976 roku.

1974
- udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Nasz kraj ojczysty";
- zajęcie I miejsca w eliminacjach centralnych przez uczennicę kl. IIId Teresę Buzę z programem "Wiele pieśni na świecie";
- wrzesień: Zmiana nazwy i kierunku kształcenia z Technikum Chemiczno - Ceramicznego Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego na: Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie.

1976
- stanowisko kierownika internatu obejmuje Romuald Prymak. Funkcję tę pełni do 1983 roku.
- luty: rozpoczyna działalność Średnie Studium Zawodowe;
- utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej w zawodzie ślusarz - spawacz dla potrzeb Kombinatu Remontowo - Budowlanego Przemysłu Cementowego Wapiennego i Gipsowego w Chełmie;
- utworzenie w szkole zawodowej nowego kierunku kształcenia: monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej;
- wrzesień: utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm". W skład Zespołu weszły szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Chełmie Kombinatu Cementowego "Chełm", Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm", Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm";
- utworzenie Technikum Górniczego dla Pracujących o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż;
- 10 - 12 września: udział młodzieży w I Przeglądzie Orkiestr Dętych Przemysłu Cementowego Wapienniczego i Gipsowego w Chełmie.

1977
- udział ucznia kl. III b Adama Krakowiaka w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w finale wojewódzkim konkursu pod nazwą "Czy znasz Sztandar Ludu", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zastępcą dyrektora szkoły mianowany zostaje mgr Adolf Popielnicki;
- marzec: udział sekcji narciarskiej SKS "Cement"(po raz pierwszy) w III Biegu Piastów w Jakuszycach, w którym uczestnictwo stało się tradycją szkoły.

1978
- marzec: powstanie hymnu szkoły, słowa ułożył mgr Michał Korzan, muzykę skomponował mgr Adolf Popielnicki;
- 19 kwietnia: reprezentacja szkoły złożona z uczniów: Bolesław Ślusarz, Szczepan Herbut, Tadeusz Skubisz zajęła I miejsce w olimpiadzie "Czy znasz prawo wynalazcze" i zakwalifikowała się do eliminacji w Jeleniej Górze;
- 10 czerwca: uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Bieruta; - szkoła otrzymuje odznaki "Zasłużony dla Województwa Chełmskiego" i "Zasłużony dla Kombinatu Cementowego "Chełm" oraz medal "Za zasługi dla LOK";
- w ciągu osiemnastoletniej działalności szkołę zawodową ukończyło 994, a technikum 147 absolwentów;
- wrzesień: zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w Turnieju Wiedzy "Polska dziś i jutro", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- grudzień: udział uczniów w pierwszym Seminarium Młodzieży woj. chełmskiego w ramach obchodów 60 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

1979
- 4 - 6 maja: finał Ogólnopolskiego Konkursu "Kierunek Budowa";
- 27 maja: zajęcie przez Szkolny Zespół Recytatorski III miejsca w Finale Pierwszego Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Żywego Słowa;
- lipiec - sierpień: udział Szkolnej Orkiestry Dętej w harcerskiej operacji "Bieszczady - 40";
- październik: zajęcie przez drużynę dziewcząt w składzie: Krystyna Zwolińska, Barbara Karasińska, Urszula Dąbek pierwszego miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

1980
- zajęcie pierwszego miejsca młodzieży naszej szkoły w eliminacjach rejonowych 21 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- udział ucznia Zbigniewa Zawadzkiego w eliminacjach centralnych, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- 2 maja: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zbiciak. Funkcję tę pełni do 31 VIII 1993 roku;
- 28 sierpnia: Dyrektorem szkoły zostaje mgr Adolf Popielnicki, zastępcami: mgr Leopold Matysko i mgr Stanisław Zając;
- 20 listopada: uruchomienie telewizji szkolnej sfinansowanej przez Kombinat Cementowy "Chełm" przy dużym zaangażowaniu nauczycieli: mgr Adama Dyląga i Marka Worobija.
1970
- 31 grudnia: Zakończenie budowy szkoły.

1971
- luty: przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego, w którym znalazły się trzy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pięć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem oraz internat i stołówka na 100 miejsc;
- zmiana kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ze ślusarza mechanika na mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych;
- utworzenie dodatkowo jednego oddziału klasy pierwszej o specjalności ślusarz - spawacz;
- zapoczątkowanie nowego kierunku kształcenia mechaniczno - elektrycznego w Technikum Chemiczno - Ceramicznym.

1972
- wybór na stanowisko dyrektora szkoły mgr Lucjana Dworuchy;
- zmiana nazwy szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm".

1973
-stanowisko kierownika internatu obejmuje Marian Łoś. Funkcję tę pełni do 1976 roku.

1974
- udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Nasz kraj ojczysty";
- zajęcie I miejsca w eliminacjach centralnych przez uczennicę kl. IIId Teresę Buzę z programem "Wiele pieśni na świecie";
- wrzesień: Zmiana nazwy i kierunku kształcenia z Technikum Chemiczno - Ceramicznego Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego na: Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie.

1976
- stanowisko kierownika internatu obejmuje Romuald Prymak. Funkcję tę pełni do 1983 roku.
- luty: rozpoczyna działalność Średnie Studium Zawodowe;
- utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej w zawodzie ślusarz - spawacz dla potrzeb Kombinatu Remontowo - Budowlanego Przemysłu Cementowego Wapiennego i Gipsowego w Chełmie;
- utworzenie w szkole zawodowej nowego kierunku kształcenia: monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej;
- wrzesień: utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm". W skład Zespołu weszły szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Chełmie Kombinatu Cementowego "Chełm", Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm", Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm";
- utworzenie Technikum Górniczego dla Pracujących o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż;
- 10 - 12 września: udział młodzieży w I Przeglądzie Orkiestr Dętych Przemysłu Cementowego Wapienniczego i Gipsowego w Chełmie.

1977
- udział ucznia kl. III b Adama Krakowiaka w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w finale wojewódzkim konkursu pod nazwą "Czy znasz Sztandar Ludu", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zastępcą dyrektora szkoły mianowany zostaje mgr Adolf Popielnicki;
- marzec: udział sekcji narciarskiej SKS "Cement"(po raz pierwszy) w III Biegu Piastów w Jakuszycach, w którym uczestnictwo stało się tradycją szkoły.

1978
- marzec: powstanie hymnu szkoły, słowa ułożył mgr Michał Korzan, muzykę skomponował mgr Adolf Popielnicki;
- 19 kwietnia: reprezentacja szkoły złożona z uczniów: Bolesław Ślusarz, Szczepan Herbut, Tadeusz Skubisz zajęła I miejsce w olimpiadzie "Czy znasz prawo wynalazcze" i zakwalifikowała się do eliminacji w Jeleniej Górze;
- 10 czerwca: uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Bieruta; - szkoła otrzymuje odznaki "Zasłużony dla Województwa Chełmskiego" i "Zasłużony dla Kombinatu Cementowego "Chełm" oraz medal "Za zasługi dla LOK";
- w ciągu osiemnastoletniej działalności szkołę zawodową ukończyło 994, a technikum 147 absolwentów;
- wrzesień: zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w Turnieju Wiedzy "Polska dziś i jutro", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- grudzień: udział uczniów w pierwszym Seminarium Młodzieży woj. chełmskiego w ramach obchodów 60 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

1979
- 4 - 6 maja: finał Ogólnopolskiego Konkursu "Kierunek Budowa";
- 27 maja: zajęcie przez Szkolny Zespół Recytatorski III miejsca w Finale Pierwszego Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Żywego Słowa;
- lipiec - sierpień: udział Szkolnej Orkiestry Dętej w harcerskiej operacji "Bieszczady - 40";
- październik: zajęcie przez drużynę dziewcząt w składzie: Krystyna Zwolińska, Barbara Karasińska, Urszula Dąbek pierwszego miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

1980
- zajęcie pierwszego miejsca młodzieży naszej szkoły w eliminacjach rejonowych 21 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- udział ucznia Zbigniewa Zawadzkiego w eliminacjach centralnych, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- 2 maja: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zbiciak. Funkcję tę pełni do 31 VIII 1993 roku;
- 28 sierpnia: Dyrektorem szkoły zostaje mgr Adolf Popielnicki, zastępcami: mgr Leopold Matysko i mgr Stanisław Zając;
- 20 listopada: uruchomienie telewizji szkolnej sfinansowanej przez Kombinat Cementowy "Chełm" przy dużym zaangażowaniu nauczycieli: mgr Adama Dyląga i Marka Worobija.
 

Data utworzenia: 16/03/2010 ¤ 21:22
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:47
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Zakończenie roku szkolnego kl. IV

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^