>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Eksperyment pedagogiczny - Klasy proobronne

Eksperyment pedagogiczny - klasy mundurowe

   W roku szkolnym 2000/2001 w Zespole Szkól Zawodowych nr 5 im. ks Stanisława Staszica w Chełmie dobiegł końca eksperyment pedagogiczny związany z upowszechnianiem wiedzy o wojsku. Fakt ten dał impuls do utworzenia klas o profilu proobronnym. Klasy te, objęte zostały patronatem Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, wówczas płk. Marka Dominiaka. Program nauczania dla liceum profilowanego został oparty na bazie szkoły – kursu podoficerskiego SG. Głównymi autorami programu byli: ppor. Henryk Józiuk, Ewa Jakubowicz, Jan Dąbski, Ewa Gągała. W późniejszych latach do współpracy przy aktualizacji programu zaproszono ppor. Jana Wawrona, ppor. Jerzego Jodłowskiego, ppor. Mariusza Pokrywkę, st. chor. sztab. Grzegorza Helmera, którzy również realizowali program.
   Program nauczania ściśle związany jest ze służbą w Straży Granicznej. Obejmuję on szkolenie ogólnowojskowe takie jak musztra, strzelectwo, terenoznawstwo oraz szkolenie teoretyczne, z zakresu przepisów Straży Granicznej, jak i szkolenie praktyczne realizowane we współdziałaniu z placówkami Straży Granicznej.
    Dotychczas młodzież biorąca udział w szkoleniach miała możliwość zapoznania się z Placówkami Straży Granicznej w Dorohusku, Woli Uhruskiej, Skrychczynie, Horodłe, Zbereżu, we Włodawie, Dołhobrodach, Sławatyczach i Terespolu.
   W 2007 r. w ramach obozów szkoleniowych młodzież poza Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie, zapoznała się ze specyfiką ochrony granicy państwa w Bieszczadzkim Oddziale SG, a latem 2008r. zorganizowano szkolenia w ramach obozu w Morskim Oddziale SG. Należy tutaj nadmienić, że cykl szkolenia klas proobronnych obejmuje dwa obozy w ciągu roku tj. obóz zimowy i letni, które występują w formie skoszarowanej, a to dotyczy zarówno młodzieży jak i instruktorów oraz wychowawców.
  Aktualnie z posiadanych informacji od absolwentów klas o profilu proobronnym wynika, iż uzyskana wiedza i umiejętności w znacznym stopniu ułatwiają podjęcie studiów o profilach związanych z ruchem granicznym. Podejmują również służbę w Straży Granicznej, Policji, wojsku, Biurze Ochrony Rządu i Straży Pożarnej.

ppor. rez. Henryk Józiuk 
sg1.jpg a sg2.jpg
  a  
sg3.jpg   sg5.jpg
  a  
sg4.jpg   sg6.jpg

Data utworzenia: 01/04/2010 ¤ 09:24
Ostatnie zmiany: 11/09/2010 ¤ 09:50
Kategoria : Eksperyment pedagogiczny


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

IV Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej 2012

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  Wydarzenia 2019

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^