>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Trochę historii - Historia CKP

Krótka historia Centrum Kształcenia Praktycznego


   W dniu 20 listopada 1998 roku podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 5 imienia Ks. Stanisława Staszica wmurowano akt erekcyjny pod budowę warsztatów szkolnych, późniejszego Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to inicjatywa dyrektor szkoły Ewy Gągały, Rady Rodziców, nauczycieli i ś.p. Leszka Wanerskiego, ówczesnego kierownika warsztatów szkolnych. Ta grupa zapaleńców już w 1995 roku pozyskała pierwsze środki finansowe. Były to pieniądze zarówno od Rodziców jak i te „wydeptane” przez Ewę Gągałę osobiście w MEN. Projekt wykonali młodzi chełmscy projektanci Maciejewski i Filip ( ilustracja – schemat przestrzenny określał zakres inwestycji jako Centrum Kształcenia Praktycznego). Od tego momentu do roku 2004 inwestycja była realizowana przez ZSZ Nr 5 a osobą odpowiedzialną jako inwestor zastępczy dyrektor Ewa Gagała. Końcowy etap budowy nadzorowało Biuro Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Chełm.
   Od 1 września 2000r Uchwałą Nr XXI/300/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 23 sierpnia
2000 r. założono przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Chełmie przy ul Jagiellońskiej 29. Już w listopadzie 2001 roku do pierwszego z segmentów budynku CKP przeniesiono z ulicy Fabrycznej dotychczasowe warsztaty szkolne ZSZ nr 5. W segmencie tym znajduje się jedenaście sal warsztatowych i pracowni przedmiotowych. Cztery z nich wyposażono i przystosowano do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych, zgodnie z wymaganiami OKE. W oddanym do użytku w roku 2005 drugim segmencie mieszczą się sale dydaktyczne oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.
  Uchwałą Nr XXX/343/05 Rady Miasta Chełm z dnia 31 marca 2005r. wyłączono z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od tego czasu stało się samodzielną jednostką budżetową.Jednocześnie w skład Centrum weszły warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie i warsztaty szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie. Już w czerwcu 2005 r. pod przewodnictwem dyrektor Ewy Gagały i wicedyrektor Barbary Pietrzak przeprowadzono pierwszy, zewnętrzny, praktyczny egzamin zawodowy w dwóch zawodach: mechanik maszyn i urządzeń i elektryk.
   Od 1 września 2005 r. dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego jest mgr inż. Mieczysław Sawka. W Centrum zatrudnionych jest 42 nauczycieli zajęć praktycznych oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W placówce prowadzone są zajęcia praktyczne dla 850 uczniów z czterech chełmskich szkół zawodowych.

Zadania CKP

Do zadań statutowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie należy w szczególności:
-organizowanie zadań praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkól zawodowych, średnich i policealnych;
-organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych;
-realizowanie innych zadań edukacyjnych zaleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;
-organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i zajęć praktycznych w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania;
-organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające uzyskanie innych kwalifikacji;
-organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia.

   Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:
-malarz tapeciarz 714[01]
-murarz 712[06]
-posadzkarz 713[05]
-elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
-mechanik monter maszyn i urządzeń 723[02]
-technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
-elektryk 724[01]
Już od czerwca 2006r. w Ośrodku Egzaminacyjnym Centrum młodzież z Chełma i regionu zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Działalność usługowa

Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie wykonuje usługi dla lokalnej społeczności w następującym zakresie:
Dział mechaniczny - Filia nr 2 ulica Granicznej 2 wykonuje:
-naprawy pojazdów samochodowych (naprawy i obsługi bieżące, wymiana opon),
-obróbkę skrawaniem (toczenie, frezowanie),
-obróbkę plastyczną (kucie swobodne, spawanie łukowe i gazowe),
-obróbkę ręczną (prace ślusarskie i monterskie).

Dział elektroniczno – elektryczny - ulica Jagiellońska 29 wykonuje:
-instalacje elektryczne budowlane zewnętrzne i wewnętrzne,
-linie kablowe podziemne,
-sieci kablowe,
-pomiary skuteczności zerowania,
-naprawa sprzętu AGD.

Dział budowlany – Filia Nr 1 ulica Batorego 1 wykonuje usługi w zakresie:
-prac malarskich,
-prac murarskich,
-prac posadzkarskich,
-robót stolarskich ,
-wykańczania wnętrz ,
-projektowania i wykonawstwa architektury krajobrazu.

Zapraszamy


Z kroniki CKP
  Dnia 22 listopada 2005 odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej i zebranie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie, na którym Prezydent Miasta Chełm, Krzysztof Grabczuk wręczył mgr inż. Mieczysławowi Sawce powołanie na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie.


ckp1.jpg a ckp2.jpg
 Uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie odbyło się 20 grudnia 2005r. Placówkę poświęcili ks. infułat Kazimierz Bownik i ks. Marian Wysocki. Przecięcia wstęgi dokonali: Krzysztof Grabczuk – Prezydent Miasta Chełm, Ewa Gągała - dyrektor ZSZ nr 5 oraz Mieczysław Sawka - dyrektor CKP.
ckp3.jpg   ckp4.jpg
   
ckp5.jpg   ckp6.jpg
Od czerwca 2006r w CKP przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w wielu zawodach dla absolwentów szkół zawodowych Lubelszczyzny.   
ckp7.jpg   ckp8.jpg
Dział mechaniczny jest wyposażony w maszyny umożliwiające przeprowadzanie wielu prac   

W dniach od 5 do 8 stycznia 2006r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się pokazowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz murarz dla uczniów ostatnich klas z terenu województwa lubelskiego. Egzaminy zorganizowano w ramach projektu OKE w Krakowie "Egzamin bez tajemnic - otwarte dni ośrodków egzaminacyjnych". Celem projektu było przybliżenie uczniom klas programowo najwyższych z zasadniczych szkół zawodowych i nauczycielom trybu przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych, zapoznanie nauczycieli i uczniów z ośrodkami egzaminacyjnymi, oswojenie uczniów z sytuacją egzaminacyjną oraz zmniejszenie lęku przed egzaminem zawodowym. Egzaminatorzy OKE omówili przebieg egzaminu zwracając uwagę na błędy popełnione przez uczniów oraz odpowiadali na pytania uczniów i nauczycieli. W pokazach uczestniczyło 72 uczniów i 12 nauczycieli z województwa lubelskiego.

Data utworzenia: 01/04/2010 ¤ 11:44
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:58
Kategoria : Trochę historii


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Nowy image naszej szkoły

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^