>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 1959 - 1969
1959
- powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Cementowni „Chełm" zarządzeniem nr 278 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 października 1959r.

1960
- wrzesień: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla pracujących Cementowni „Chełm";
- zlokalizowanie szkoły przy Szkole Rzemiosł Budowlanych w byłym Gmachu PKWN;
- powierzenie kierownictwa szkoły Romanowi Germacie;
- powołanie szkolnej organizacji ZMS, z inicjatywy której powstają koła zainteresowań: fotograficzne i sekcje sportowe: koszykówki, siatkówki,lekkiej atletyki i piłki nożnej.

1961    - zwiększa się liczba oddziałów - łącznie do szkoły uczęszcza 166 uczniów.

1962/1963
- zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego.
1964/1965
- przeniesienie szkoły do budynku przy ulicy Fabrycznej 3.Obiekt posiadał 3 sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet fizyczny, kancelarię oraz gabinet dyrektora;
- dyrektorem szkoły zostaje inż. Wiesław Zawadzki;
- funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje inż. Zbigniew Ilczuk;
- szkoła otrzymuje internat na 50 miejsc zlokalizowany w hotelu  robotniczym Cementowni "Chełm" przy ulicy 22 Lipca;
- rozpoczyna działalność drużyna ZHP; - młodzież szkolna obejmuje opiekę nad Ogródkiem Jordanowskim LZPC.

1966
- 22 maja: na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawił plan budowy nowego budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną i internatem.

1968
- dyrektorem szkoły zostaje inż. Antoni Kot, kierownikiem warsztatów szkolnych Marian Kostka;
- rozpoczyna działalność Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Szyporta.
1969
- 25 listopada: rozpoczęcie budowy obiektów szkolnych przy ulicy Jagiellońskiej 29;
- powstaje ognisko TKKF; prezesurę koła powierzono mgr Marianowi Adamczukowi;
- utworzenie Wieczorowego Technikum Chemiczno - Ceramicznego;
- kierownikiem internatu zostaje Leszek Szajewski;
- powołanie do życia Szkolnej Organizacji LOK;

Data utworzenia: 15/03/2010 ¤ 18:17
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:46
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Stypendyści PRM 2013

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^