Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
czwartki godz. 13.00-17.00 na terenie szkoły

ppp2