Nowoczesna pracownia językowa

W ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Chełm pod nazwą "Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie powstała nowocześnie wyposażona pracownia językowa z pojedynczymi stanowiskami dla uczniów

Na młodzież czekają ergonomiczne meble z dotykowym monitorem dla nauczyciela i głośnikami do odsłuchu oraz wysokiej jakości słuchawki z mikrofonami i jednostką centralną. Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają indywidualny i grupowy tryb pracy z uczniami oraz dystrybucję dźwięku na głośniki lub słuchawki (praca na forum lub wykład lektora). Dostępna jest opcja podłączenia telefonu, tabletu i odsłuchu oraz dystrybucji audio do lektora i pozostałych stanowisk. Uczniowie będą mieli możliwość nagrywania dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach. Do ich dyspozycji będzie również przycisk zgłoszenia z pulpitu oraz cyfrowy magnetofon z trenerem wymowy.
Działania projektowe wprowadzają do Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych nowoczesne technologie, dzięki którym uczniowie mają możliwość rozwoju kompetencji językowych, niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

  • 1
  • 2
  • 3