FILM PREZENTUJĄCY
MUNDUROWĄ SZKOŁĘ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
spawacz

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do

Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Karamać