Stypendium "Lubelskiej kuźni talentów"

krzeszowiec21krzeszowiec21 1Kordian Krzeszowiec – uczen klasy III technikum spedycyjnego - stypendystą "Lubelskiej kuźni talentów 2019-2021" za osiągnięcia i wyniki w nauce.

Kordianie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Projekt "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 – 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom na okres 10 miesięcy, od 1.09.2020r. do 30.09.2021r.