Święto Chrztu Polski

swieto chrztu2

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu "upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłości decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości".

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Święto Chrztu Polski zacząć można "śledzić" w social mediach, do czego serdecznie zapraszamy:

Facebook: https://www.facebook.com/swietochrztupl/
Twitter: https://twitter.com/swietochrztu_pl
Wydarzenie:
"Wywieś Flagę na Święto Chrztu Polski": https://www.facebook.com/events/264136315324998/

Jan Klawiter Prezes Fundacji SŁOWO