Edukacja wychowania komunikacyjnego online

word30 marca 2021 r. klasy 1k, 2k, 3k i inni zaproszeni goście – nauczyciele oraz uczniowie, uczestniczyli w spotkaniu online /wideo - konferencja/ z Dyrektorem WORD CHEŁM Panem Mariuszem Ostrowskim oraz zaproszonym czynnym egzaminatorem WORD CHEŁM. Wydarzenie było związane z realizacja programu Wychowania Komunikacyjnego w szkole i obejmowało szkolenie z zakresu bezpieczeństwa młodzieży podczas poruszania się na drogach publicznych oraz zmian wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym w w/w zakresie. Formuła spotkania oraz problemy omawiane przez zaproszonych gości reprezentowały wiedzę związaną z zakresem realizowanych kierunków kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie - kierowca mechanik.

Konferencji towarzyszyła przyjazna atmosfera edukacyjna jak i poznawcza w poruszanych zagadnieniach. Młodzież zaproszonych klas aktywnie zadawała pytania dotyczące zmian w Prawie o Ruchu Drogowym zwłaszcza w zakresie uzyskania uprawnień kategorii B. Na spotkaniu ustalono wspólne działania w zakresie kontynuowaniu kolejnych szkoleń online z przedstawicielami WORD CHEŁM.

Koordynatorami działań w zakresie spotkania byli: Adam Kautsch, Mirosław Winnikajtis.