Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Technik transportu kolejowego - umowa z PKP

1aW czwartek 15.04.2021 r. w Urzędzie Miasta Chełm podpisano dwa listy intencyjne dotyczące utworzenia w naszej szkole klasy o profilu technik transportu kolejowego oraz współpracy w zakresie kształcenia uczniów, którzy mają w przyszłości zasilać kadrę przedsiębiorstw kolejowych.

Na mocy pierwszego z nich, podpisanego przez Andrzeja Matysiewicza, dyrektora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Katarzynę Karamać, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, w placówce w nowym roku szkolnym utworzona zostanie nowa klasa o profilu technik transportu kolejowego. List intencyjny otwiera drogę do zawarcia umowy współpracy i uruchomienia programu stypendialnego. Uczniowie klasy o profilu technik transportu kolejowego mogą dostać stypendium w wysokości od 250 do 550 zł miesięcznie.

Uzupełnieniem porozumienia zawartego pomiędzy ZSEiT i PKP PLK S.A. jest list intencyjny podpisany przez Dorotę Cieślik, II Zastępcę Prezydenta Miasta Chełm oraz Zbigniewa Tracichleba, prezesa PKP Linia Chełmska Szerokotorowa, na mocy którego strony zobowiązują się do wsparcia w zakresie utworzenia klasy kształcącej młodzież w zawodzie kolejowym, natomiast Spółka do pomocy w realizacji praktyk dla uczniów i współpracy w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych. List intencyjny to również wstęp do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem a Spółką, która określi szczegółowe działania w zakresie pozyskania absolwentów ZSEiT przez LCHS.

Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować na stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przewozowego, ustawiacza, manewrowego, rewidenta taboru, kasjera oraz kierownika pociągu.

Informacja o wydarzeniu w programie TVP Lublin:

panorama21

  • 1
  • 1a
  • 2
  • 3
  • 4

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu