Kolejny SUKCES naszej szkoły!

success2W dniu 29.04.2021 r. nastąpił ważny moment w relacjach partnerskich Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie oraz Success Logistics Group, w skład której wchodzą: Sukces Sp. z o. o. oraz Assa Sp. z o. o. W tym dniu została uroczyście podpisana Umowa Patronacka. Sygnatariuszami podpisanego porozumienia są z ramienia Szkoły: Pani Dyrektor Katarzyna Karamać oraz z ramienia Firmy Prezes Zarządu Jacek Korzeniewski. Pozyskanie nowego partnera, który realizuje swoje działania na rynku usług logistycznych i spedycyjnych, daje wielkie możliwości w zakresie kształcenia kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w Chełmie.

success1Dzięki podpisanej umowie spółka będzie mogła m.in. współorganizować cykliczne panele edukacyjne, wizyty studyjne o tematyce branży TSL, konkursy przedmiotowe. Ogromne korzyści przyniosą uczniom technikom spedycyjnego i logistycznego praktyki zawodowe realizowane przez Success Logistics Group, podczas których uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy w nowoczesnej międzynarodowej firmie branży TSL.

Szkoła, korzystając z pomocy i doświadczenia nowego partnera działań edukacyjnych, stworzy innowacyjny program nauczania języka obcego w branży spedycyjno-logistycznej. Dzięki temu absolwenci naszej szkoły będą posiadać niezbędne kwalifikacje i umiejętności do podjęcia pracy w branży TSL na rynku krajowym i międzynarodowym.