Praktyki zawodowe 2021

power2021 1Od dnia 10.05.2021 r. rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie "Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor" nr 2020-1-PL01-KA102-081346. Projekt skierowany jest do 60 uczniów naszej szkoły z kierunków: 

Technik Logistyk (20 uczniów)
Technik Spedytor (40 uczniów).

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku kalendarzowym uczestniczyć będą m.in. w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się we Włoszech. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest p. Sławomir Kozioł, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

1. Informacje o projekcie »
2. Regulamin uczestnictwa w projekcie »
3. Regulamin rekrutacji do projektu »
4. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie »