Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zajęcia edukacji wojskowej

Kadeci Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie uczestniczący w programie "Edukacja Wojskowa", w dniu 27.06.2021 r. pod kierunkiem żołnierzy 19 Chełmskiego Batalinu Zmechanizowanego realizowali zajęcia - T5/2: Działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe. W trakcie szkolenia uczniowie realizowali zadania z zakresu podstawowych czynności i zadania taktyczne, reagowania na różne sytuacje taktyczne oraz bezpiecznego poruszania się w terenie oraz skutecznego posługiwania się indywidualnym sprzętem i wyposażeniem wojskowym.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu