Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Szkolenie w Starosielu

W dniach 4-6.06.2021 r. kadeci Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie realizowali programowe szkolenie na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Starosiele". Program obejmował:
1. Strzelanie z broni sportowej krótkiej i długiej
2. Zajęcia surviwallowe
3. Zieloną taktykę (dynamiczne strzelanie z ASG)
4. Musztrę
6. Łączność
7. Topografię - marsz na azymut
8. Patrol graniczny na granicy polsko-ukraińskiej z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej Placówki SG w Skryhiczynie.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zdjęcia należą do firmy Henryk Józiuk OPEN-BUG, wyrażam zgodę na publikację zdjęć wraz z nazwą właściciela.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu