Konkurs Wiedzy o bezpieczeństwie

konkurs edb24 marca 2021 roku uczniowie klasy 1RT Jakub Sajuk i Michał Ogórek wzięli udział w II Konkursie Wiedzy o bezpieczeństwie zorganizowanym przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Chełmie.

Konkurs podzielony był na dwie kategorie, jego uczestnicy to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz kreowanie postaw patriotycznych. Miał on za zadanie rozwijać wiedzę i kompetencje społeczne naszych młodych obywateli z poszanowaniem historii i tradycji.
Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i obronności. Życzymy sukcesów!

Opiekunem uczniów była Pani Renata Borysiuk – nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa.