Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Porozumienie ARP-Polregio-ZSEiT

12W dniu 14 kwietnia 2021 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., POLREGIO sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm, podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w szkole – technik transportu kolejowego. Porozumienie realizowane będzie w ramach programu "Kadry dla przemysłu" realizowanego przez ARP S.A.

W kwietniu br. szkoła podobne porozumienie podpisała ze Spółkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Chełmska Szerokotorowa, a teraz rozszerzy współpracę o Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Spółkę Polregio.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć filmową prezentację kierunków kształcenia ZSEiT w Chełmie, wysłuchać Zbigniewa Lubaszewskiego prezentującego rys historyczny - "Tradycje kolejowe w Chełmie", a także zapoznać się z filmem pt.: "Przyszłość należy do kolei"

Dzięki podpisanym dokumentom Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, a Spółki kolejowe za kilka lat będą mogły zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Skorzystają na tym także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków kształcenia.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony będą wspólnie działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego, budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia oraz kreowania pozytywnego wizerunku zawodów technicznych i mechanicznych.

W tym celu Polregio będzie:
- organizować praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla uczniów,
- organizować wycieczki zapoznawcze do zakładu pracy,
- wspólne ze szkołą ustalać program praktyk uwzględniający potrzeby szkoły i spółki,
- prowadzić lekcje z przedmiotów zawodowych,
- organizować staże dla absolwentów szkoły.

Zgodnie z porozumieniem, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych będzie rekomendować spółce swoich absolwentów, jako sprawdzone i godne polecenia miejsc pracy oraz opracowywać we współpracy z Polregio program kształcenia na kierunku – technik transportu kolejowego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Pani Ewelina Dolińska, p.o. Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie, reprezentująca Pana Zdzisława Szweda - Członka Zarządu Województwa Lubelskiego,
Pani Dorota Cieślik - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm,
Pani Aneta Szostak - Dyrektor Departamentu Edukacji w Chełmie,
Pan Paweł Kolczyński - Członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A;
Pan Zbigniew Bednarski - Dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A,
Pan Artur Martyniuk - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny POLREGIO sp. z o.o.,
Pani Justyna Mądry - Dyrektora Zakładu Lubelskiego POLREGIO sp. z o.o.,
Pan Zbigniew Tracichleb - Prezes Zarządu Spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa,
Pani Dorota Nowak-Wierzbińska - ekspert w Biurze Rozwoju Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu oraz koordynator programu „Kadry dla Przemysłu”,
Pani Małgorzata Chełmińska - specjalista w Biurze Marketingu i Promocji Agencji Rozwoju Przemysłu,
Pan Krzysztof Pietrzak - Administrator Nieruchomości Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Lublinie Polskie Koleje Państwowe S.A.,
Pani Dorota Bida, muzealnik reprezentujący Panią Natalię Jędruszczak - Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmskiej,
Pan Zbigniew Lubaszewski - regionalista.
Strategiczni partnerzy szkoły, realizujący dualny model kształcenia zawodowego:
Pan Jacek Korzeniowski Prezes Zarządu SUCCESS Logistics Group w Chełmie
Pan Krystian Hulanicki reprezentujący pana Andrzeja Hulanickiego Prezesa Zarządu Hulanicki Bednarek w Chełmie
Przedstawiciel Pana Tadeusza Radzięciaka - Członka Zarządu CEMEX Polska S.A.

Informacje w mediach:

• ChelmNaszeMiasto
• RadioBONTON
• RynekKolejowy
• DziennikWschodni


 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu