Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zakończenie Roku Szkolnego 2020-21

Przyszedł czas podsumowania roku szkolnego 2020/21 także i w naszej szkole. Wszyscy trochę zmęczeni wirtualną nauką. Wszyscy też zgodni, że ta tradycyjna, w szkolnej ławie ma zdecydowanie swoje zalety. Mimo nauki zdalnej szkoła żyła konkursami, projektami i innymi edukacyjnymi przedsięwzięciami. Wyniki na świadectwach też wlewają optymizm w serca uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Wszyscy zasługują na oklaski i gratulacje. Jak powiedziała Pani Dyrektor Katarzyna Karamać po wręczeniu świadectw z czerwonym paskiem i nagród za szczególne osiągnięcia, w tym roku „wszyscy jesteśmy zwycięzcami.” Pora na zasłużony wakacyjny, bezpieczny i odpowiedzialny odpoczynek.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu