Kurs obsługi dronów

W naszej szkole realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Energia Kompetencji III.

W trakcie jego trwania, uczniowie uczestniczą z wielu bezpłatnych kursach specjalistycznych, nadających im dodatkowe kompetencje, a tym samym podnoszą ich kwalifikacje, dając im większe szanse na zatrudnienie i ułatwienie adaptacji na rynku pracy po zakończeniu edukacji.

W dniach 23.06 – 02.07.2021 w ramach wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy odbywają się zajęcia specjalistyczne "Pilotaż dronów", kończące się egzaminem i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji Zawodowego Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Reprezentowane na stronie naszej szkoły zdjęcia są potwierdzeniem skutecznych działań podejmowanych przez naszą placówkę, w ramach których uczniowie bezpłatnie podnoszą swoje kwalifikacje.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6