Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stypendium Lubelskiej Kuźni Talentów

kuzniaUczeń trzeciej klasy technikum spedycyjnego ZSEiT w Chełmie Kordian Krzeszowiec znalazł się w zaszczytnym gronie stypendystów Lubelskiej Kuźni Talentów. W roku szkolnym 2020/2021 za wybitne osiągniecia i wyniki w nauce otrzymał stypendium, które pozwoliło mu rozwinąć swoje pasje i zainteresowania związane z branżą TSL. Za uzyskane środki zakupił sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie zawodowe oraz doskonalił swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawował nauczyciel przedmiotów zawodowych Grzegorz Korba, za którą Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podziękował listem gratulacyjnym.

 

kuznia1

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu