Stypendium Lubelskiej Kuźni Talentów

kuzniaUczeń trzeciej klasy technikum spedycyjnego ZSEiT w Chełmie Kordian Krzeszowiec znalazł się w zaszczytnym gronie stypendystów Lubelskiej Kuźni Talentów. W roku szkolnym 2020/2021 za wybitne osiągniecia i wyniki w nauce otrzymał stypendium, które pozwoliło mu rozwinąć swoje pasje i zainteresowania związane z branżą TSL. Za uzyskane środki zakupił sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie zawodowe oraz doskonalił swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawował nauczyciel przedmiotów zawodowych Grzegorz Korba, za którą Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podziękował listem gratulacyjnym.

 

kuznia1