Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Sprzątanie Świata 2021

W piątek 17 września 2021 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych została przeprowadzona Akcja Sprzatania Świata. Uczniowie wraz z opiekunami posprzątali okolice szkoły.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu