Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

82 rocznica agresji ZSRR

W dniu 17 września 2021 roku delegacja uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie uczestniczyła w miejskich obchodach 82 rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka.

Szkołę reprezentowały dwa poczty sztandarowe: Poczet Sztandarowy Szkoły oraz Poczet Sztandarowy 17 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, którego Szkoła jest opiekunem.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu