Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Spotkanie z bp A. Babą

W niedzielę 26.09.2021 roku młodzież naszej szkoły wspólnie z nauczycielami uczestniczyła we mszy świętej celebrowanej przez księdza biskupa Adama Babę w związku z wizytacją Parafii pw. Świętego Ducha, do której należy ZSEiT. Po mszy uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z biskupem, w czasie którego został poruszony problem kryzysu wartości i poszukiwania wzorców życiowych.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu