Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Konkurs wiedzy o Patronie

16 listopada 2021 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu wiedzy o Patronie szkoły księdzu Stanisławie Staszicu. Konkurs ten odbywa się każdego roku i obejmuje uczniów klas pierwszych. Celem konkursu jest przekazanie oraz rozpowszechnienie wśród młodzieży uniwersalnych postaw i wartości jakie głosił ks. Stanisław Staszic.

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy dostali dodatnie punkty z zachowania, dyplomy, glejty bezpieczeństwa a zwycięzcy konkursu także nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu była p. Aleksandra Klajnert-Dudek.

Rozstrzygnięcie konkursu:
I miejsce klasa I KR
II miejsce klasa I ek
III miejsce klasa I SL
IV miejsce klasa I EM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu