Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Odśpiewanie hymnu w ZSEiT

"Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem"
Józef Piłsudski

W dniu 10 listopada 2021 r. Samorząd Uczniowski wraz ze społecznością ZSEiT upamiętnił 103.rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości występem artystycznym. Grupa młodych chórzystów z klasy 1 SLo, 2 SLo, przy akompaniamencie ucznia Kacpra Kłosa, zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych. Punktualnie o 11.11 wraz ze zgromadzoną na holu młodzieżą uroczyście odśpiewano hymn Polski.

Uroczystość przygotowali nauczyciele: Katarzyna Karamać, Swietłana Tereszczuk i Marta Pągowska.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu