Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Otwarcie na przyszłość

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna, związana ze zbliżającym się uruchomieniem Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, które jest najnowocześniejszym kompleksem gospodarczym we Wschodniej Polsce.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rządowych agencji, których zadaniem jest m.in. wspieranie polskich przedsiębiorców, a także przedstawiciele szkolnictwa wyższego i oświaty oraz lokalnego biznesu. Podczas spotkania omówiono szanse i perspektywy, jakie niesie ze sobą powstanie CHCAG.

Na coraz większą atrakcyjność gospodarczą Chełma wskazała Pani Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma. Podkreśliła, że magazyny i biurowce mieszczące się w CHCAG będą do dyspozycji przedsiębiorców już od stycznia przyszłego roku. Podczas konferencji informacje dotyczące form wsparcia dla przedsiębiorców przedstawił Marian Cąpała z Agencji Rozwoju Przemysłu, a Monika Kisiel, reprezentująca Polską Agencję Handlu i Inwestycji, opowiedziała o działalności prowadzonej przez instytucję. O wsparciu i internacjonalizacji lubelskich MŚP w ramach działalności Enterprise Europe Network mówił z kolei Tomasz Kuraś z Politechniki Lubelskiej.

Podsumowaniem były panele dyskusyjne, dotyczące szans Chełma w kreowaniu i przyciąganiu nowych inwestycji, w których udział wzięli przedstawiciele miasta, lokalnego biznesu i szkolnictwa zawodowego. Rozmówcy podkreślali atuty miasta, zachęcające młodych ludzi do łączenia swojej przyszłości zawodowej z Chełmem. Wskazali, że Chełm to nie tylko przyjazne miejsce do życia, ale również miasto wielkich inwestycji, atrakcyjne dla inwestorów, o strategicznym położeniu.

Reprezentująca naszą szkołę doradca zawodowy, Małgorzata Kołodziejczyk, zwróciła uwagę, że Chełm to miasto dynamicznego rozwoju w kluczowych dla regionu branżach - transporcie i energetyce. Nazwa naszej szkoły oddaje profil kształcenia zawodowego, który uwzględnia aktualne i perspektywiczne potrzeby lokalnego oraz regionalnego rynku pracy. ZSEiT wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami kształci fachowców w nowoczesnych zawodach, zapewniając młodym ludziom możliwość zatrudnienia. Podkreśliła również, że powstające Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej to również szansa na własną działalność gospodarczą dla logistyków, spedytorów, elektryków, teleinformatyków, mechatroników.

W tym ważnym dla całej społeczności Chełma wydarzeniu uczestniczyli uczniowie kl.3 Lp.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu