Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Ostatni Żołnierz "Młota"

Dnia 18 grudnia 2021 r. zmarł w Chełmie w wieku 92 lat Wacław Mieczysław Prystupa – niezłomny żołnierz Armii Krajowej i Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) ps. Piskorz oraz długoletni więzień polityczny tzw. okresu stalinowskiego, Weteran Walk o Niepodległość RP, kpt. WP w st. spocz. Został pochowany w asyście wojskowej na cmentarzu komunalnym 21 grudnia 2021 r.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja młodzieży ZSEiT wraz z opiekunem panią Katarzyną Karamać.


Wacław Prystupa urodził się 10.10.1929 roku w Chełmie. Musiał bardzo szybko dorosnąć, gdyż w wieku 10 lat wybuchła wojna. Ranny we wrześniowej potyczce z Niemcami brat Władysław wkrótce zaczął działać w konspiracji i wstąpił do oddziału "Harta". Jedenastoletni Wacław nieoficjalnie został łącznikiem i miejscowym kurierem. Przekazywał wiadomości, przewoził konspiratorów, dostarczał materiały propagandowe członkom ZWZ. W 1943 roku wstępuje do Armii Krajowej. Po przysiędze przyjmuje pseudonim "Piskorz".

Kiedy w roku 1947 roku jego dowódca "Młot" ujawnił oddział, przechodzi do oddziału Romana Kraszewskiego ps. "Zdziebko". Jesienią 1947 roku został aresztowany podczas zasadzki Urzędu Bezpieczeństwa. Sądzony na zamku lubelskim otrzymał dwukrotną karę śmierci i 45 lat więzienia. Spędził dziesięć lat w komunistycznych więzieniach.

Szczegóły działalności niepodległościowej Wacława Prystupy »

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu