Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Sukcesy uczniów 4 SL i 3Rp

Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych już po raz kolejny złożyli wnioski o wsparcie stypendialne w ramach „Lubelskiej kuźni talentów 2021-2023”. Projekt "Lubelska kuźnia talentów 2014-2020", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada przyznanie w roku szkolnym 2021/2023 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 400 zł brutto i przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

W bieżącym roku szkolnym czterech uczniów klas IV i III technikum kształcących się w zawodach spedytora, logistyka i mechatronika spełniło kryteria projektowe i otrzymało stypendia. Wyróżnieni uczniowie to: Michał Kamiński, Kordian Krzeszowiec, Krystian Krawczyński i Nikodem Prus.

Opiekunami stypendystów są nauczyciele przedmiotów zawodowych: Adam Kautsch, Grzegorz Korba, Śnieżana Wojtczak, Tomasz Dąbrowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Uczniowie klasy IV technikum wzięli udział w zorganizowanym przez Klub Wojskowy w Chełmie konkursie multimedialnym "Powstanie Listopadowe w Moich Oczach - 191 Rocznica Wybuchu”. Zwycięzcą konkursu został Nikodem Prus, a II miejsce zajął Kordian Krzeszowiec.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Opiekunem merytorycznym uczniów była pani Katarzyna Karamać, nauczyciel historii.

  • 1
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '