Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Umowa z PKP PLK SA

3 plkPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego będą mieć zapewnione praktyki zawodowe. Najlepsi otrzymają stypendia, a po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei.

PKP PLK podpisują umowy o współpracy ze szkołami, które kształcą przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów. Podpisana 13 kwietnia 2022 r. umowa o współpracy obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunki technik transportu kolejowego. Uczniowie będą mieć zapewnione lekcje i praktyki zawodowe u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wiąże z tym kierunkiem w naszej szkole, wielkie nadzieje, bo "Dobrze wykształcona kadra specjalistów na kierunkach kolejowych to gwarancja kompetentnych pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Stypendia i wsparcie dla szkół są inwestycją w wykwalifikowanych pracowników, a tym samym w nowoczesną i bezpieczną kolej. Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK"

Dorota Bekasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych oświadczyła - "Nasi uczniowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych praktyk zawodowych, wiedzy i doświadczenia kolejarzy, którzy będą wspierać naszych absolwentów. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu".

W ramach współpracy pracownicy PKP PLK S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu, a szkoły otrzymują materiały dydaktyczne. Dodatkowo PKP PLK S.A. na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Informacja na stronie PKP PLK S.A.» 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc