Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Obchody 80.rocznicy zagłady

Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w tym ważnym dla całej społeczności lokalnej wydarzeniu stanowi kontynuację zajęć edukacyjnych w ramach konkursu stypendialno-grantowego "Upamiętnić Zagładę", współfinansowanego przez Forum Dialogu.

W dniu 7 listopada 2022 uczniowie klasy IV SpLp oraz II L pod opieką nauczyciela języka polskiego Małgorzaty Kołodziejczyk wzięli udział w Marszu Pamięci, który przeszedł od tablicy pamiątkowej przy ulicy Kopernika 1 do terenu byłego getta. W czasie wzruszającej uroczystości potomkowie chełmskich rodzin przybyłych z Izraela, USA, Brazylii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz organizatorzy odczytali nazwiska ofiar holokaustu. Następnie uczennice naszej szkoły: Marta Mordacz i Weronika Wojciechowska przeczytały wspomnienia o chełmskich Żydach zamordowanych w czasie masowej deportacji do obozu w Sobiborze w listopadzie 1942 roku. Punktem kulminacyjnym obchodów było odsłonięcie pomnika poświęconego chełmianom pomordowanym w Holokauście.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu