Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Shlomit Beck w ZSEiT

interdyscyplinarnaW ramach realizacji projektu "Upamiętnić Zagładę" w dniu 8 listopada 2022 została przeprowadzona w kl. 4MR interdyscyplinarna lekcja z udziałem Shlomit Beck, prezes Organizacji Chełmian w Izraelu oraz Dorotą Bidą, muzealnikiem z Muzeum Ziemi Chełmskiej. Podczas zajęć połączono treści nauczania z trzech przedmiotów: historii i społeczeństwa, języka polskiego oraz języka angielskiego. Zajęcia były poświęcone literackim i historycznym świadectwom Zagłady.

Jednocześnie młodzież miała szansę rozwinięcia kompetencji językowych oraz umiejętności wyrażania swoich sądów i argumentów. W czasie rozmowy w języku angielskim z gościem z Izraela uczniowie poznali historię rodziny Pani Shlomit Beck oraz państwa Izrael.

Lekcja została przygotowana i przeprowadzona przez: Małgorzatę Kołodziejczyk, Katarzynę Karamać i Krzysztofa Pawlika.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Shlomit Beck, urodzona i wychowana w Izraelu, której korzenie związane są z Chełmem. Aktywistka która od wielu lat pielęgnuje swoje chełmskie korzenie, dbając o wielowiekową i wielokulturową tradycję. To tutaj urodzili się jej dziadkowie, zajmujący się w okresie międzywojennym handlem. A Jej cała rodzina, którą wojna zastała w Chełmie, została zamordowana w "Marszu Śmierci" lub SS-Sonderkommando Sobibor

Śladami rodzinnych wspomnień Shlomit Beck, czyli cały świat to jeden wielki Chełm:
https://youtu.be/KHJqmmf2SiI


SS-Sonderkommando Sobibor - niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze powstały na przełomie kwietnia i maja 1942 r., jako drugi, po Bełżcu, ośrodek eksterminacji Żydów w ramach "Aktion Reinhardt". Niemcy kierowali do niego transporty z gett i obozów pracy w okupowanej Polsce, przede wszystkim z dystryktu lubelskiego. Ponadto w Sobiborze byli mordowani Żydzi z Austrii, Protektoratu Czech i Moraw, Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji i ZSRR. Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych.
Więcej https://www.sobibor-memorial.eu/pl


Marsz Śmierci - 1 grudnia 1939 roku prawie 2000 mężczyzn zgromadzonych na placu E. Łuczkowskiego w Chełmie na rozkaz dowódcy SS zmuszono do marszu w kierunku Hrubieszowa. Był to początek zagłady 18-tysięcznej chełmskiej społeczności żydowskiej. Oficjalny komunikat niemieckiej agencji informacyjnej DNB głosił, że "Próba buntu Żydów w Chełmie i Hrubieszowie została bezwzględnie stłumiona".
Więcej https://wirtualnychelm.pl/80-lat-temu-z-placu-luczkowskiego-wyruszyl-pierwszy-marsz-smierci/

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu