Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zapobieganie demoralizacji

W naszej szkole gościliśmy funkcjonariuszy KMP w Chełmie. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich.

W zajęciach profilaktycznych wzięły udział wszystkie klasy pierwsze technikum i szkoły branżowej oraz klasa II EM.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Funkcjonariusze mówili o przeciwdziałaniu wszelkim objawom demoralizacji, czy przestępczości osób nieletnich.

Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Zostali zapoznani z konsekwencjami popełniania czynów zabronionych i przestępstwami, takimi jak: cyberprzemoc, wyśmiewanie, poniżanie, zastraszanie oraz posiadanie i handel narkotykami. Policjanci przypomnieli młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły. Wagary, spożywanie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego podlega postępowaniu przed sądem są czynami demoralizującym. Spotkanie uświadomiło zebranym uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje poważne konsekwencje w późniejszym, dorosłym życiu.

Zajęcia zorganizowała pani pedagog Agnieszka Panas.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu