Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Paczka dla Bohatera

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie włączyli się w zbiórkę i przygotowanie podarków w ramach ogólnopolskiej akcji "XII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera". Celem akcji jest pomoc weteranom i kombatantom, ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę. Jest to nie tylko forma pomocy dla tych, dzięki którym możemy cieszyć się Niepodległością, ale i szansa na zachowanie pamięci o ich odwadze i poświęceniu dla przyszłych pokoleń. Wszystkie zebrane artykuły i kartki świąteczne zostały przekazane żołnierzom 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego.

Zbiórkę zorganizowała pani pedagog Agnieszka Panas we współpracy z wychowawcami Internatu i panią psycholog Magdaleną Balcerzak.

Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w akcję składam serdeczne podziękowania za ich bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

  • 1
  • 2
  • 3

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu