Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Szlakiem kultury żydowskiej w Chełmie

Zakończenie projektu edukacyjnego
w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

W czasie zdalnej edukacji w ZSEiT został zrealizowany projekt edukacyjny "Szlakiem kultury żydowskiej w Chełmie". Powstał on w ramach współpracy ze Szkołą Dialogu i Muzeum Ziemi Chełmskiej. Trwał od 20.10.do 13.12.2020 roku. Jego uczestnicy to uczniowie drugich klas technikum spedycyjnego, logistycznego, mechatronicznego i teleinformatycznego.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny i kulturalny rozwój Chełma. W czasie czterech warsztatów online, prowadzonych przez edukatorów Szkoły Dialogu, uczestnicy poznali lokalną historię i samodzielnie rekonstruowali chełmskie dziedzictwo żydowskie. Stworzyli projekt, w którym opracowali trasę wirtualnej wycieczki, utrwalając w ten sposób historię żydowskich mieszkańców Chełma, przywołując miejsca i ludzi, o których warto pamiętać.

Uczniowie w ramach projektu zrealizowali filmowy i tekstowy wywiad z Shlomit Beck, która przyjechała do Chełma, by uczcić pamięć zamordowanych przodków podczas Marszu Śmierci. Opracowali również wywiad z gościem z Izraela w angielskiej wersji językowej. Z inicjatywy uczestników powstał też podkast Mariusza Matery z rekonstrukcją tych tragicznych wydarzeń. Młodzież stworzyła również stronę internetową projektu.

Uczniowie w trakcie realizacji programu rozwinęli kompetencje społeczne, komunikacyjne, językowe i cyfrowe. Szczególne podziękowania kierują do muzealników: Doroty Bidy i Zbigniewa Lubaszewskiego za opiekę merytoryczną i pomoc w poszukiwaniu śladów pamięci oraz do Mariusza Matery za życzliwość i profesjonalizm.

Opiekunowie projektu: Małgorzata Kołodziejczyk i Krzysztof Pawlik

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat:
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu '