Śladami rodzinnych wspomnień Shlomit Beck

 W ramach realizacji projektu Szkoły Dialogu spotkaliśmy się ze Shlomit Beck, która urodziła się i wychowała w Izraelu, ale jej korzenie związane są z Chełmem. To tutaj urodzili się jej dziadkowie, zajmujący się w okresie międzywojennym handlem.

Od kilku lat pielęgnuje swoje chełmskie korzenie, dbając o naszą wielowiekową i wielokulturową tradycję. W tym roku również postanowiła uczcić pamięć swoich przodków, którzy zginęli w  Marszu Śmierci w 1939 r. W sobotę 5 grudnia wraz z jej przyjaciółmi odczytaliśmy nazwiska ofiar przy tablicy upamiętniającej to tragiczne wydarzenie.

W wydarzaniu wzięła udział Pani Dyrektor Katarzyna Karamać, koordynator projektu Małgorzata Kołodziejczyk oraz uczennice kl. 2 Sp: Agnieszka Mazurek i Karolina Palińska. Druga część spotkania miała miejsce 8 grudnia, podczas spaceru szlakiem rodzinnych wspomnień Shlomit Beck. Gość z Izraela opowiadał o historii swojej rodziny i realiach życia w przedwojennym Chełmie. Podczas spaceru Shlomit Beck odpowiadała na pytania przygotowane przez Amelię Olszewską z kl. 2 Sp, odnoszące się do jej związków z Chełmem. Dzieje Shlomit Beck ilustrują słowa noblisty I. Singera, którego twórczość jest związana z Chełmem:

Ci, którzy opuszczają Chełm, zakończą wędrówkę w Chełmie,
Ci, którzy zostają w Chełmie, są już tam na pewno.
Wszystkie drogi prowadzą do Chełma,
Gdyż cały świat to jeden wielki Chełm.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 1a
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9