Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stypendyści są wśród nas…

Z dumą informujemy, że uczniowie naszej szkoły: Kamil Kloc z klasy 4 technikum spedycyjnego i Sebastian Paw z klasy2 technikum transportu kolejowego są stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów z tym zaszczytnym wyróżnieniem odbyła się 20 lutego w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Serdecznie gratulujemy!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu