Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Prezentacja szkoły

3 marca 2023 roku wzięliśmy udział w prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych "Perspektywa na przyszłość 2023", która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 6 w Chełmie. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie uczniom klas ósmych wyborów edukacyjno-zawodowych. Przekazane przez naszą delegację informacje z pewnością pomogą młodszym kolegom w dokonaniu świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu