Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zawodowy strzał w 10

W dniu 14 marca 2023 r. w Miejskiej Hali Sportowej miała miejsce kolejna edycja wydarzenia "Zawodowy strzał w 10" pod patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie licznie przybyłym ósmoklasistom zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Wszyscy zainteresowani otrzymali niezbędne informacje dotyczące kierunków proponowanych na najbliższą rekrutację, a także mieli okazję poznać nowoczesne urządzenia i pomoce naukowe wykorzystywane podczas zajęć zawodowych

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu