Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zawodowiec Roku

W dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów dla Zawodowca roku 2022. Konkurs to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Celem I edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego.

Gala konkursu zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele organizatorów konkursu: Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek. W I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach.

W branży spedycyjno-logistycznej - kategoria spedycja I WYRÓŻNIENIE otrzymał nauczyciel ZSEiT w Chełmie Pan Adam Kautsch, który okazał się jedynym przedstawicielem placówek kształcenia zawodowego z terenu Miasta Chełm .

Panu Adamowi Kautsch serdecznie gratulujemy wyróżnienia

żródło:
https://www.frse.org.pl/aktualnosci/poznalismy-najlepszych-nauczycieli-zawodowcow

  • 1
  • 2
  • 3

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu