Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Profilaktyka w formie muzyki...

 Zajęcia o charakterze profilaktycznym w formie muzyki HIP HOP

 W dniu 10 listopada 2023 roku zostały przeprowadzone przez rapera Mirka „Kolah” Kolczyka warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz szkoły branżowej.
Ciekawa forma zajęć w oprawie muzycznej (HIP– HOP) spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Pan Mirosław wykazał się dużym profesjonalizmem, wiedzą oraz doświadczeniem, którym podzielił się z uczestnikami.
Zajęcia wpłynęły na podniesienie świadomości wśród młodzieży w zakresie zagrożeń, negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych oraz agresji emocjonalnej, psychicznej, fizycznej. Są to tematy bardzo aktualne, ważne a nawet niezbędne uświadamiające zagrożenia XXI wieku.

  • profil-muzyka-1
  • profil-muzyka-3
  • profil-muzyka-4
  • profil-muzyka-5
  • profil-muzyka-6
  • profil-muzyka-7

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu