Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Rocznica likwidacji chełmskiego getta

Upamiętnienie 81.rocznicy likwidacji chełmskiego getta

 9 listopada to Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. W tym dniu uczniowie kl.4SL zebrali się pod pomnikiem ofiar chełmskiego getta w celu upamiętnienia śmierci żydowskich mieszkańców naszego miasta podczas Holocaustu. Pierwsze dni listopada 1942 to czas ostatecznej zagłady getta chełmskiego, zakończonej deportacją ponad 3 tysięcy Żydów do obozu śmierci w Sobiborze.
Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach współpracy Naszej Szkoły z Muzeum Ziemi Chełmskiej z inicjatywy Pani Doroty Bidy, która od wielu lat przyczynia się do budowania pamięci historycznej uczniów oraz kształtowania świadomości dziedzictwa historycznego naszego regionu.

Opiekunami młodzieży byli Małgorzata Kołodziejczyk i Krzysztof Pawlik

  • lik_getta-1
  • lik_getta-2
  • lik_getta-3
  • lik_getta-4
  • lik_getta-5
  • lik_getta-6

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu