Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

PGE TURNIEJU MASZYN WODNYCH

Regionalne eliminacje do „ PGE TURNIEJU MASZYN WODNYCH”

W dniu 17.11.2023 trzyosobowa drużyna z klasy II M Technik Mechanik w składzie: Oskar Misiec, Wojciech Szczupak i Miłosz Staniak wzięła udział w eliminacjach do „PGE TURNIEJU MASZYN WODNYCH” w kategorii MOC.
Nasi uczniowie zdobyli IV miejsce. W kategorii moc startowało 30 drużyn.

PGE Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych kierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Zadaniem uczestników jest zbudowanie turbiny przetwarzającej energię wiatru lub wody na energię mechaniczną zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie.
Testy zbudowanych maszyn odbywają się przy użyciu unikatowych stanowisk pomiarowych, zapewniających wysoką dokładność pomiaru parametrów turbin.
Więcej informacji na stronie: https://pgeturniejmaszyn.pl/

Opiekunem młodzieży była p. Dorota Dyczko.
GRATULUJEMY!

  • PGE_Konkurs_maszyn_-1
  • PGE_Konkurs_maszyn_-2
  • PGE_Konkurs_maszyn_-3
  • PGE_Konkurs_maszyn_-4

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc