Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Paczka dla Bohatera 2023

Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera

  Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie włączyli się w zbiórkę i przygotowanie kartek świątecznych w ramach ogólnopolskiej akcji "XIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera". Celem akcji jest pomoc ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę.. Wszystkie zebrane artykuły i kartki świąteczne zostały przekazane żołnierzom 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego.
Zbiórkę zorganizowały: pani pedagog Agnieszka Panas, pani psycholog Aleksandra Klajnert - Dudek oraz wychowawcy Internatu.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i autorom przepięknych kartek

 

  • PDB_2023-1
  • PDB_2023-2
  • PDB_2023-3
 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc