Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lubelska kuźnia talentów 2023-24

 Stypendyści Kuźni Talentów są wśród nas

Uczniowie klasy piątej technikum spedycyjnego: Weronika Wojciechowska i Dariusz Karpiński otrzymali stypendia na rok szkolny 2023/2024 w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów”

Stypendia podczas uroczystej gali  wręczył Zdzisław Szwed - członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Uroczystość prowadziła Katarzyna Sienkiewicz - dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

Opiekunami merytorycznymi uczniów są nauczyciele przedmiotów spedycyjno – logistycznych: Adam Kautsch i Grzegorz Korba.

W obecnej edycji stypendium wynosi 6 tys. złotych, które jest wypłacane po 600 zł miesięcznie. Stypendyści dzięki środkom pieniężnym mają możliwość rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i talentów.

Serdeczne gratulacje dla naszych stypendystów i ich opiekunów!

  • Lkt-202-1
  • Lkt-202-2
  • Lkt-202-3
  • dyplom_stypendysci_23_24
 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc