Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Dzień otwarty szkoły 2024

Era zawodowców w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

27 marca Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie zaprosił ósmoklasistów i ich rodziców w gościnne progi placówki.
Dzień otwarty, tak jak w poprzednich latach, odbył się pod hasłem propagowania idei szkolnictwa zawodowego. Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch działów polskiej gospodarki: energetyki i transportu.
Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów z Chełma i powiatu chełmskiego, zainteresowanych zdobyciem prorynkowych i przyszłościowych kwalifikacji.
Ósmoklasiści chętnie uczestniczyli w aktywnościach przybliżających specyfikę zawodów realizowanych w technikum i szkole branżowej I: technik logistyk z innowacją spedycja międzynarodowa, technik mechatronik z innowacją robotyka oraz automatyk i elektryk w branżowej szkole I stopnia. Z wielkim zainteresowaniem spotkały się również pokazy techniczne w warsztatach szkolnych. Uczniowie mieli również możliwość rozmowy z przedstawicielami patronackich firm, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji programów stypendialnych oraz organizacji staży i praktyk: LW Bogdnka, Haber i Success.Centrum Logistyczne
Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, młodzież przekonała się, że szkolnictwo zawodowe w proponowanych przez szkołę obszarach to dobry wybór edukacyjny.. Podczas pokazów zaprezentowane było stanowisko edukacji wojskowej, z której zajęcia są realizowane w ZSEiT .
Podczas wizyty w uczniowie mogli także sprawdzić swoją kondycję psychoruchową podczas strzelania z broni pneumatycznej, a także ocenić swoje predyspozycje niezbędne w służbach mundurowych.

 • dzien_otwarty_szk-01
 • dzien_otwarty_szk-02
 • dzien_otwarty_szk-03
 • dzien_otwarty_szk-04
 • dzien_otwarty_szk-05
 • dzien_otwarty_szk-06
 • dzien_otwarty_szk-07
 • dzien_otwarty_szk-08
 • dzien_otwarty_szk-09
 • dzien_otwarty_szk-10
 • dzien_otwarty_szk-11
 • dzien_otwarty_szk-12
 • dzien_otwarty_szk-13
 • dzien_otwarty_szk-14
 • dzien_otwarty_szk-15
 • dzien_otwarty_szk-16
 • dzien_otwarty_szk-17
 • dzien_otwarty_szk-18
 • dzien_otwarty_szk-19
 • dzien_otwarty_szk-20
 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc