Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Akcja Żonkile 2024

01

Pamiętamy – 81. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

Już po raz piąty społeczność Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych włączyła się w cykliczną akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, organizowaną przez Muzeum Polin. Upamiętnia ona kolejne rocznice wybuchu powstania w getcie warszawskim.

19 kwietnia 2024 r. młodzież i pracownicy szkoły przypięli żonkile na znak, że #ŁączyNasPamięć.
Młodzież pod opieką nauczyciela historii Katarzyny Karamać przygotowała okolicznościową wystawę, obrazującą tragizm i heroizm powstania w getcie warszawskim. Jednocześnie delegacja uczniów kl.3 SL i 4 RT pod opieką nauczycieli Katarzyny Karamać i Małgorzaty Kołodziejczyk wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum Ziemi Chełmskiej na miejskim skwerze, poświęconym Szmulowi Zygielbojmowi oraz Polakom ratującym Żydów, czyli Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.
Pani Dorota Bida – adiunkt w dziale historii Muzeum Ziemi Chełmskiej, która w tym roku otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Chełma, omówiła działalność tej tragicznej i heroicznej postaci. Zgromadzeni odczytali na tle muralu pożegnalny list Zygielbojma, zaadresowany do Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza i Prezesa Rady Ministrów generała Władysława Sikorskiego, rozpoczynający się słowami: "Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem.”
Następnie młodzież złożyła symboliczne żonkile pod pamiątkową tablicą przy kamienicy numer 9 na ulicy A. Mickiewicza, w której Szmul Zygielbojm mieszkał w Chełmie wraz z rodziną.

Wydarzenie to jest związane z realizowanym już od wielu lat w ZSEiT programem kształtowania pamięci historycznej i rozwojem tożsamości kulturowej, związanym z poznawaniem historii regionalnej.

Więcej informacji na stronie POLIN

 

 • akcja_zonkile-01
 • akcja_zonkile-02
 • akcja_zonkile-03
 • akcja_zonkile-04
 • akcja_zonkile-05
 • akcja_zonkile-06
 • akcja_zonkile-07
 • akcja_zonkile-08
 • akcja_zonkile-09
 • akcja_zonkile-10
 • akcja_zonkile-11
 • akcja_zonkile-12
 • akcja_zonkile-13
 • akcja_zonkile-14
 • akcja_zonkile-15

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc