Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że Damian Giza, uczeń klasy II technikum mechatronicznego brał udział w Finale Okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice i uzyskał I miejsce.

Ponadto Nasz Zdolny Uczeń zdobył tytuł Młodego Innowatora.

Opiekunem merytorycznym Damiana był Pan Sławomir Szajner, nauczyciel przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  • Olimpiada_Giza_-_1
  • Olimpiada_Giza_-_2
  • Olimpiada_Giza_-_3
  • Olimpiada_Giza_-_4
  • Olimpiada_Giza_-_5

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc